Εκδηλώσεις ΠΡΟΣΟΧΗ : Ξανάφεραν 13-7-2012 σε δημόσια διαβούλευση το Π.Δ για Ηλεκτρολόγους

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ξανάφεραν 13-7-2012 σε δημόσια διαβούλευση το Π.Δ για Ηλεκτρολόγους

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012


ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ  ξεσηκωθείτε- κινητοποιηθείτε
Ξανάφεραν  σε διαβούλευση το Σχέδιο Π.Δ για Ηλεκτρολόγους με το οποίο μας αφαιρούν
 την δυνατότητα της μελέτης,
 μας υποβιβάζουν σε εργοδηγούς με τις άδειες που μας δίνουν
 μας κλέβουν για άλλη μία φορά τα πραγματικά μας δικαιώματα .  
 
Περισσότερα στο link του Υπουργείου : http://www.ggb.gr/Ανακοινώσεις/tabid/112/vw/1/ItemID/217/language/el-GR/Default.aspx
Προσοχή! Υπάρχει προθεσμία υποβολής γραπτών σχολίων μέχρι 25-7-2012.
Παρακαλούμε στείλτε μας τις παρατηρήσεις σας e-mail:     info@hlektrologoi-tei.gr
 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012