2310 256353

Εκδηλώσεις Τροποποίηση της Υ.Δ.Ε του Ν. 4483/1965

Τροποποίηση της Υ.Δ.Ε του Ν. 4483/1965

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι
(Μέλος Πανελληνίου Ομοσπονδίας Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι)
Α.Μ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 5492/95
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΛΑΛΗ 56-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
Τ.Κ 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ:2310-256353 FAX: 2310942490
                                                                                                                                                                 θεσσαλονίκη 5-11-2010
                                                                                                                                                      Αρ. Πρ.:111   
Προς
Κ. Φούρλα Αλέξανδρο
Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας
Υπουργείου Οικονομίας – Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
 
Θέμα : Τροποποίηση της Υ.Δ.Ε του Ν. 4483/1965
        Σχετ: Το με  αρ. πρωτ.110/21.9.10 έγγραφό μας.
                    Το με αρ. πρωτ. Φ.50/3045/935 /23-9-2010 έγγραφό σας.
 
Αξιότιμε κ. Γενικέ
Σχετικά με το σχέδιο της νέας Υ.Δ.Ε. και τα πρωτόκολλα ελέγχου και έκθεση παράδοσης τα οποία μας έχουν, αποσταλεί θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής.
1.-στην Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη
·         θα πρέπει να παραληφθεί ο όρος εγκαταστάτη και η διατύπωση να είναι
Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου
 
θα πρέπει ακόμη  να προστεθεί
  • η θέση της χελώνης στην Διάταξη της ΔΕΗ.
 
για τους επανέλεγχους
  • ο αριθμός μετρητή της ΔΕΗ
  • η ένδειξη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του καταναλωτή την ημέρα του επανελέγχου
  • Παρατηρήσεις.
 
2.- Η Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης θεωρούμε  ότι πρέπει να παραληφθεί και να αντικατασταθεί από το Τεχνικό Υπόμνημα Εγκατάστασης
 με ανάλυση
  • φωτισμού -  ρευματοδοτών-
  • συσκευών – κινητήρων με αναφορά στον κατασκευαστή, τον τύπο αριθμό κατασκευής, τη τάση και την ισχύ
όπως αναφέρεται και στην ισχύουσα σήμερα υπεύθυνη δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε)
 
 
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
      ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΜΩΫΣΗΣ                     ΓΑΡΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010