Εκδηλώσεις ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΕΑ Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.):

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΕΑ Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.):

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011


Ημερομηνία συμβάντος: 25/06/2011

ΝΕΑ Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.): ΦΕΚ 844 Β /16 ΜΑΪΟΥ 2011

Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Ιουνίου το σεμινάριο (νομοθεσία-συμπλήρωση εντύπου- μετρήσεις -ηλεκτρονικά όργανα) για την νέα ΥΔΕ στην θεσσαλονίκη.

Δηλώστε έγκαιρα την συμμετοχή σας (τμήμα 16 ατόμων, θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας) στο τηλ: 2310-256353

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011