2310 256353

Εκδηλώσεις ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2008


  Σήμερα ισχύει το ΠΔ 108/2013

24-1-2008 Παλαιώτερη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 Ακολουθούν οι παρακάτω ανακοινώσεις που μας έχουν σταλεί  σχετικά με την εξέλιξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων μας.

1.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υπουργού Παιδείας με τον Πρωθυπουργό, όπου συζητήθηκε και το θέμα της Έκδοσης των Επαγγελματικών μας Δικαιωμάτων.Στη σχετική συνέντευξη τύπου ο Υπουργός είπε:

ΠΟΥΡΓΟΣ: Για τα επαγγελματικά δικαιώματα οφείλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν τρεις ομάδες διαπραγματεύσεων μεταξύ των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ που έχουν αντίστοιχες ειδικότητες, και των επαγγελματικών ενώσεων. Πιστεύουμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα στην κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων για όλα σχεδόν τα τμήματα που λειτουργούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση".

 

 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επερώτηση 18 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ προς τον υπουργό Παιδείας, σχετικά με την απαξίωση των ΤΕΙ από την κυβερνητική πολιτική
24.01.2008
 

Επερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Ευρ. Στυλιανίδη, κατέθεσαν σήμερα 18 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μέλη του ΚΤΕ Παιδείας, με θέμα την απαξίωση των ΤΕΙ από την κυβερνητική πολιτική

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Επερώτησης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

 

 

 

 

24.01.2008
ΘΕΜΑ: Στον αέρα τα επαγγελματικά δικαιώματα άνω των 350.000 πτυχιούχων και φοιτητών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων! – Σε εκκρεμότητα 15 Προεδρικά Διατάγματα για 31 επαγγελματικές ειδικότητες από το 2004! – Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν αντιμετωπίζει τα Τ.Ε.Ι. ως μέρος οργανικό και αναπόσπαστο της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας!

 

 

 

 

 Η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της πολυσυζητημένης Οδηγίας 05/36/Ε.Ε., για τα επαγγελματικά δικαιώματα και η συνακόλουθη υποχρέωση της χώρας μας να την υιοθετήσει, επανέφερε στην δημόσια συζήτηση το ζήτημα γενικότερα των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παραπλανητικά και σκόπιμα, επιχείρησε να το παρουσιάσει ως ζήτημα που αφορά αποκλειστικά στους περίπου 25.000 αποφοίτους των ποικίλων Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών. Η μεθόδευση αυτή σχετίζεται άμεσα με την γενικότερη πολιτική αντίληψη του Κυβερνώντος Κόμματος για την δημόσια ανώτατη εκπαίδευση και αναδεικνύει την φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία οδηγεί στην απορρύθμιση, την απαξίωση και την υποβάθμιση τόσο του Πανεπιστημιακού όσο και του Τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.

 

 

 

 

Η Κυβέρνηση αποκρύπτει ότι η σοβαρότερη εκκρεμότητα σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι αυτή που αφορά σε πάνω από 350.000 πτυχιούχους και σημερινούς φοιτητές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων! Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών παραμένουν, παρά τις ρητές διατάξεις του γενικού νομοθετικού πλαισίου που τους αφορά και το οποίο ισχύει πολύ πριν την υιοθέτηση της Οδηγίας 05/36/ΕΕ, χωρίς σαφή και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, χωρίς επιμελητηριακού χαρακτήρα επαγγελματική οργάνωση, χωρίς πιστοποίηση, χωρίς στήριξη!

 

 

 

 

Το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων σχετίζεται άμεσα με την ίδια την αναπτυξιακή κατεύθυνση της χώρας και την ανάγκη στην σύγχρονη εποχή η συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή μέσω του επαγγέλματος να μην στηρίζεται αποκλειστικά σε έναν αρχικό ακαδημαϊκό τίτλο, αλλά να ενισχύεται μέσα από την εμπειρία και την συνεχή επιμόρφωση σε νέα αντικείμενα, τεχνικές και βέλτιστες πρακτικές. Στην χώρα μας, μέχρι την ίδρυση και λειτουργία των Τ.Ε.Ι., ως του τεχνολογικού πυλώνα της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, επαγγελματικά δικαιώματα είχαν εξασφαλίσει μόνον οι πτυχιούχοι των πολυτεχνικών σχολών, κυρίως λόγω τότε ισχύοντος Εκπαιδευτικού συστήματος και του νομοθετικού πλαισίου του 1930, αλλά και της ισχύος των συλλογικών τους εκπροσωπήσεων. Μάλιστα τα επαγγελματικά αυτά δικαιώματα συχνά υπερακοντίζουν ακόμη και το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών που κατέχει ο πτυχιούχος, ενώ το σχετικό θεσμικό πλαίσιο ήταν θολό, βασιζόμενο σε ...εγκυκλίους νομαρχών της μεταπολεμικής περιόδου.

 

 

 

 

Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) ιδρύθηκαν με το Ν.1404/1983 ως Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ακολουθώντας τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές εξελίξεις σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και θέτοντας τέρμα στη μέχρι τότε στρεβλή εξέλιξη της τεχνολογικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

 

 

 

 

Στο άρθρο 25 παρ. β, γ του Ν.1404/83 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 παρ. 6β του Ν.2916/2001, περιγράφεται ρητά η υποχρέωση της Πολιτείας για έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων σχετικά με τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων της κάθε ειδικότητας, έξι μήνες πριν την αποφοίτηση των πρώτων Πτυχιούχων από την ίδρυση του αντίστοιχου Τμήματος.

 

 

 

 

Από το 1989 έως το 1996 εκδόθηκαν 15 Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα για 23 ειδικότητες Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ήτοι:

 

 

 

 

Εκδοθέντα Π.Δ. για Πτυχιούχους Τμημάτων Τ.Ε.Ι. από 1989 έως 1996:

 

 

 

 

1. Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων
2. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
3.
Πληροφορικής

 

 

 

 

Π.Δ 345/1989

 

 

 

 

4. Οχημάτων

 

 

 

 

Π.Δ 43/89

 

 

 

 

5. Ηλεκτρονικής

 

 

 

 

Π.Δ 346/89

 

 

 

 

6. Τεχνολογίας Πετρελαίου

 

 

 

 

Π.Δ 360/89

 

 

 

 

7. Ιχθυοκομίας - Αλιείας,
8. Φυτικής παραγωγής,
9. Ζωικής παραγωγής,
10.
Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
11. Δασοπονίας

 

 

 

 

Π.Δ. 109/89

 

 

 

 

12. Λογιστικής

 

 

 

 

Π.Δ 349/89

 

 

 

 

13. Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

 

 

 

Π.Δ 356/89

 

 

 

 

14. Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

 

 

 

Π.Δ 514/89

 

 

 

 

15. Νοσηλευτικής, Μαιευτικής

 

 

 

 

Π.Δ 351/89

 

 

 

 

16. Βιβλιοθηκονομίας

 

 

 

 

Π.Δ 385/89

 

 

 

 

17. Αισθητικής

 

 

 

 

Π.Δ 83/89

 

 

 

 

18. Εμπορίας και Διαφήμισης, Τεχνολογίας Τροφίμων, Διατροφής

 

 

 

 

Π.Δ 78/89

 

 

 

 

19. Πολιτικών Δομικών Έργων,
20. Πολιτικών Έργων Υποδομής,
21. Τοπογραφίας

 

 

 

 

Π.Δ 318/94

 

 

 

 

22. Φυσιοθεραπείας

 

 

 

 

Π.Δ 90/94

 

 

 

 

23. Ιατρικών Εργαστηρίων

 

 

 

 

Π.Δ 163/96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Από το 1999 έως το 2002 εκδόθηκαν 3 Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα για 5 ειδικότητες Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ήτοι:

 

 

 

 

 Εκδοθέντα Π.Δ. για Πτυχιούχους Τμημάτων Τ.Ε.Ι. από 1999 έως 2002

 

 

 

 

1. Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

 

 

 

Π.Δ 62/00

 

 

 

 

2. Λογοθεραπείας

 

 

 

 

Π.Δ 96/02

 

 

 

 

3. Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

 

 

 

 

Π.Δ 287/02

 

 

 

 

4. Διαχείρισης Πληροφοριών

 

 

 

 

5. Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

 

 

 

 

Αυτά τα Π.Δ. προέβλεπαν αυτόνομη άσκηση επαγγέλματος, χωρίς περιορισμούς και το περιεχόμενο τους συνδέονταν με το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε τμήματος της αντίστοιχης Σχολής των Τ.Ε.Ι.

 

 

 

 

Με τη δημιουργία μετά το 1989 νέων Τμημάτων, 4ετούς διάρκειας σπουδών και σύγχρονων ειδικοτήτων, αλλά και μετά την έκδοση του Π.Δ. 318/94, για τα επαγγελματικά δικαιώματα, και του Π.Δ. 227/95, για τη διάρκεια σπουδών των νέων Τμημάτων, άρχισαν οι πρώτες προσπάθειες αμφισβήτησης του θεσμού των Τ.Ε.Ι. και των Πτυχιούχων τους μέσω της δικαστικής οδού.

 

 

 

 

Ειδικότερα οι προσφυγές στο Σ.τ.Ε., από επαγγελματικό φορέα των Πτυχιούχων των Πολυτεχνικών Σχολών, κατά των ανωτέρω Π. Δ/των, στόχο είχαν να συνδέσουν το θεσμό των Τ.Ε.Ι. και τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων τους με τους ακαδημαϊκούς περιορισμούς της παρ. 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος και να εμποδίσουν την ακαδημαϊκή και κυρίως την επαγγελματική εξέλιξη των πτυχιούχων τους.

 

 

 

 

Για τις παραπάνω προσφυγές εκδόθηκαν οι αποφάσεις της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε., 1958/2000 για το Π.Δ 227/95 και 678/05 για το Π.Δ.318/94 αντίστοιχα και προκάλεσαν αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες συνολικά στον θεσμό των Τ.Ε.Ι.

 

 

 

 

Ως γνωστόν, ο ν.1404/1983 δε συνδέει με κανένα τρόπο τα Τ.Ε.Ι. με την παρ. 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος, ώστε να προκύπτουν ασάφειες και συγχύσεις σε σχέση με τον χαρακτήρα τους, ως οργανικού και αναπόσπαστου μέρους της ανώτατης εκπαίδευσης.

 

 

 

 

Οι Κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ με αλλεπάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες στήριξαν την 20χρονη ακαδημαϊκή εξέλιξη και ενίσχυσαν το εκπαιδευτικό έργο των Τ.Ε.Ι.:

 

 

 

 

 • ν. 2190/94 (¶ρθρα 34 και 36), εξέλιξη των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. στη Δημόσια Διοίκηση

   

 • ν. 2327/95 (¶ρθρο 16, Μεταπτυχιακές Σπουδές για τους Πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι.),

   

 • ν. 2817/2000 με τον οποίο καθιερώθηκε ως κατώτατο όριο σπουδών τα 8 εξάμηνα (4 έτη)

   

 • ν. 2909/2001 (¶ρθρο 7), Μεταπτυχιακές Σπουδές Πτυχιούχων Ισοτίμων με τα Τ.Ε.Ι.)

   

 • ν. 2916/2001 οριοθέτηση των Τ.Ε.Ι. στην Ανώτατη Εκπαίδευση

   

 •  ν. 3027/2002 (¶ρθρα 3 και 4), για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

   

Η ανωτέρω νομοθετική παραγωγή των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ στόχευε στο να θέσει τέρμα στην προσπάθεια αμφισβήτησης μέσω της δικαστικής οδού της ακαδημαϊκής στάθμης των Τ.Ε.Ι. και στο να προασπίσει το επαγγελματικό μέλλον των Πτυχιούχων τους.

 

 

 

 

Ο Ν.2916/01 ουσιαστικά αποδέσμευσε τα Τ.Ε.Ι. από τον όρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που είχε υιοθετήσει ο Ν.1404/83, ο οποίος όρος δεν έβρισκε έρεισμα στο ισχύον Σύνταγμα του 1975 (¶ρθρο 16), ενέταξε οριστικά τα Τ.Ε.Ι. στην Ανώτατη Εκπαίδευση και βοήθησε την τότε Πολιτική Ηγεσία, τόσο του ΥΠ.Ε.Π.Θ., όσο και των συναρμόδιων Υπουργείων (2002 έως 2003) να κάνουν μια συστηματική και ολοκληρωμένη προσπάθεια επίλυσης του θέματος της έκδοσης των εκκρεμών Π. Δ/των για τα επαγγελματικά δικαιώματα.

 

 

 

 

Συγκροτήθηκαν επιτροπές στα πλαίσια του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.) οι οποίες συνέταξαν σχέδια Π.Δ/των ως γνωμοδότηση προς την τότε Πολιτική Ηγεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ., η οποία στη συνέχεια διαμόρφωσε τα τελικά σχέδια των Π.Δ/των, τα οποία, για πρώτη φορά, υπεγράφησαν από όλους τους τότε συναρμόδιους Υπουργούς και προωθήθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στο Σ.τ.Ε. μέχρι τον Αύγουστο 2003, για το προβλεπόμενο έλεγχο, ώστε να ακολουθήσει η ολοκλήρωση της υπογραφής και έκδοσής τους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

 

 

 

 

Τα κατά τα ανωτέρω σχέδια Π.Δ που είχαν συνταχθεί και σταλεί στο Σ.τ.Ε. αφορούσαν στα ακόλουθα Τμήματα των Τ.Ε.Ι.:
1. Ηλεκτρολογίας
2. Μηχανολογίας
3. Αυτοματισμού
4. Ενεργειακής Τεχνολογίας
5. Ναυπηγικής
6. Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
7. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
8. Πληροφορικής και Επικοινωνιών
9. Βιομηχανικής Πληροφορικής
10. Οχημάτων
11. Βιομηχανικού Σχεδιασμού
12. Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
13. Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
14. Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
15. Κλωστοϋφαντουργίας
16. Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης
17. Τεχνολογίας Αεροσκαφών
18. Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος (πρώην Ορυχείων)
19. Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων
20. Επιχειρηματικού σχεδιασμού και πληροφοριακών συστημάτων
21. Οινολογίας και τεχνολογίας ποτών
22. Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
23. Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
24. Διακοσμητικής
25. Τεχνολογίας ήχου και μουσικών οργάνων
26. Εμπορίας και ποιοτικού ελέγχου αγροτικών προϊόντων
27. Τεχνολογίας γεωργικών προϊόντων
28. Βιολογικής Γεωργίας
29. Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής
30. Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
31. Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

 

 

 

 

Το 2003 εκδόθηκαν 2 Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα για 7 ειδικότητες Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ήτοι:

 

 

 

 

Εκδοθέντα Π.Δ για Πτυχιούχους Τμημάτων Τ.Ε.Ι. το 2003

 

 

 

 

1. Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων

 

 

 

 

Π.Δ 141/03

 

 

 

 

2. Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής

 

 

 

 

3. Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

 

 

 

 

4. Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων

 

 

 

 

Π.Δ 312/03

 

 

 

 

5. Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων

 

 

 

 

6. Βιολογικής Καλλιέργειας

 

 

 

 

7. Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Σ.τ.Ε., λόγω της προκήρυξης των Εθνικών εκλογών και της αλλαγής των προσώπων του Υπουργικού Συμβουλίου (Μάρτης του 2004) επέστρεψε τα περισσότερα σχέδια Π.Δ. στο Υπουργείο Παιδείας για την υιοθέτηση τους, από τους νέους συναρμόδιους Υπουργούς.

 

 

 

 

Σε αντίθεση με την συνεπή και συνεχή τακτική νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τ.Ε.Ι., την οποία είχαν ακολουθήσει οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρά την διαρκή εξαγγελία "μεταρρυθμίσεων", στο συγκεκριμένο ζήτημα τηρεί αιδήμονα σιωπή, και, εν ονόματι δικών της ισορροπιών, αφήνει πάνω από 180.000 ανθρώπους χωρίς στοιχειώδη επαγγελματική και ακαδημαϊκή κατοχύρωση.

 

 

 

 

Από το 2004 μέχρι σήμερα (2008), και ειδικότερα το 2006 εξεδόθησαν μόλις δύο (2) Π.Δ για 10 Τμήματα των Τ.Ε.Ι. (8 Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης Οικονομίας, του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου και του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων), το γνωστικό αντικείμενο των οποίων, όπως και η επαγγελματική δραστηριότητα των Πτυχιούχων τους δεν αποτελούν σημείο τριβής ή σύγκρουσης με Τμήματα των Πανεπιστημίων.

 

 

 

 

Δυστυχώς μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν έκανε ούτε το αυτονόητο: δεν προώθησε εκ νέου στο Σ.τ.Ε. τα ήδη έτοιμα Προεδρικά Διατάγματα, αξιοποιώντας το νόμο 2916/2001, προφανώς επειδή διαφωνεί με το περιεχόμενο εκείνων των σχεδίων Π.Δ (για τα Τμήματα των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών). Αντιθέτως επικαλείται, αβάσιμα, την απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. για το Π.Δ 318/94.

 

 

 

 

Όμως και αυτή η δικαιολογία δεν ευσταθεί, αφού το νομοθετικό πλαίσιο, όπως έχει διαμορφωθεί με τους ν.2916/2001 και ν.3549/2007, που τροποποιούν του ιδρυτικούς νόμους 1864/82 (Πανεπιστήμια) και 1404/83 (Τ.Ε.Ι.), ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση των Τ.Ε.Ι. και των πτυχιούχων τους, ενώ ταυτόχρονα οριοθέτησε τα Ιδρύματα, εντάσσοντάς τα οριστικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

 

 

 

 

Η όλη νομοθετική εξέλιξη που αφορά στα Τ.Ε.Ι. από το 1994 μέχρι σήμερα ακυρώνει κάθε προσπάθεια αμφισβήτησης του status των Τ.Ε.Ι. και συνακόλουθα κάθε αμφισβήτηση της δυνατότητας των Πτυχιούχων τους για αυτόνομη άσκηση επαγγέλματος.

 

 

 

 

Το ΥΠΕΠΘ, ως καθ ύλην αρμόδιο, σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία, για τον καθορισμό του πλαισίου άσκησης επαγγέλματος, δηλαδή για τα επαγγελματικά δικαιώματα, μετά από τη γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΣΑΤΕ-ΕΣΥΠ) και των αντίστοιχων επιστημονικών συμβουλίων των Σχολών των ΤΕΙ, πρέπει να αναμορφώσει τον τρόπο έκδοσης των εκκρεμών Π.Δ, αφού η απόφαση 678/2005 της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. μετά την ισχύ των ανωτέρω νόμων έχει τεθεί εκποδών, ως ανεπίκαιρη και ασύμβατη με το ισχύον πλέον θεσμικό πλαίσιο.

 

 

 

 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα που θα κατοχυρωθούν στο εξής πρέπει να είναι γενικού περιεχομένου, να αφορούν γενικότερα τους Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, να εξασφαλίζουν αυτόνομη επαγγελματική δράση για τους Πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι., να συνδέονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος αποφοίτησης και να λαμβάνουν υπ όψη τον ανώτατο χαρακτήρα των ΤΕΙ σύμφωνα με τους νόμους 2916/01 (άρθρο 6) και 3549/07 (άρθρο 2).

 

 

 

 

Επομένως το ζήτημα της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων που εκκρεμούν δεν είναι πλέον ακαδημαϊκό ή νομικό θέμα, αλλά πρωτίστως πολιτικό και γι αυτό απαιτείται πολιτική βούληση για την έκδοση των εκκρεμών Π. Δ/των.

 

 

 

 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι στα τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη Ν.Δ., για το θέμα αυτό σε επίπεδο ΥΠ.Ε.Π.Θ. υπήρξαν πολλές παλινωδίες σχετικά με τις αρχές που πρέπει να διέπουν τα εκκρεμή επαγγελματικά δικαιώματα για τους Πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. μέσω άτυπων "επιτροπών" κομματικού χαρακτήρα, αλλεπάλληλων συνοπτικών διαδικασιών σε επίπεδο Σ.Α.Τ.Ε. και προτάσεων χωρίς αποδοχή από τα εμπλεκόμενα μέρη.

 

 

 

 

Με την εφαρμογή της Οδηγίας 05/36 της Ε.Ε. η παραπάνω έλλειψη κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων για 33 περίπου ειδικότητες των Τ.Ε.Ι., θα φέρει σε δεινή θέση πολλές χιλιάδες πτυχιούχων των Τ. Ε. Ι., οι οποίοι θα βρεθούν σε χειρότερη επαγγελματική κατάσταση, παρά το ότι κατέχουν πτυχίο ανώτατης σχολής του Δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος! Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αναπολόγητη, διότι δεν κάνει τίποτα για να θωρακίσει θεσμικά τους ήδη Πτυχιούχους των ΤΕΙ, οι οποίοι λόγω έλλειψης πλαισίου άσκησης επαγγέλματος απαξιώνονται επαγγελματικά, αλλά θα υποστούν επιπλέον και αθέμιτο ανταγωνισμό.

 

 

 

 

Είναι, συνεπώς, στοιχειώδης υποχρέωση της Κυβέρνησης να νομοθετήσει για τους Πτυχιούχους του Τεχνολογικού Τομέα των Α.Ε.Ι. να παρέχονται οι ίδιες υπηρεσίες υποστήριξης, όπως άδεια άσκησης επαγγέλματος, δημιουργία επιτροπών τήρησης επαγγελματικής δεοντολογίας, επιμορφωτικά σεμινάρια κ.λ.π., από τους οικείους επαγγελματικούς και επιστημονικούς Φορείς τους (Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών - Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., κ.λ.π.), όπως ισχύει εδώ και δεκαετίες για τους αντίστοιχους του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. (προστασία επαγγελματικών συμφερόντων, υποχρεωτική εγγραφή για την άσκηση επαγγέλματος, κ.λ.π.).

 

 

 

 

Με βάση τα ανωτέρω

 

 

 

 

Επερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός

 

 

 

 


1. Για την επιμελημένη αποφυγή της Κυβέρνησης να λάβει θέση έναντι των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., οι οποίοι υπερβαίνουν, μαζί με τους σημερινούς φοιτητές, τις 350.000 άτομα και την συστηματική παράνομη παράλειψή της να τα ρυθμίσει, αναλαμβάνοντας τις σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες.

 

 

 

 


2. Διότι η Κυβέρνηση της Ν.Δ. από το 2005 μέχρι σήμερα δεν επαναπροώθησε στο Σ.τ.Ε. τα σχέδια Π. Δ/των για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τ.Ε.Ι., που είχαν συνταχθεί επί Κυβέρνησης ΠΑ.ΣΟ.Κ κατά την περίοδο 2002 έως 2003, αξιοποιώντας τους νόμους 2916/2001 και 3549/2007.

 

 

 

 


3. Διότι, κατόπιν της αποφάσεως 678/05 του Σ.τ.Ε., με την οποία ακύρωσε μια μόνο παράγραφο του Π.Δ318/94, η οποία αφορούσε στις ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι., βασιζόμενο στο θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε προ του 1994 για τα Τ.Ε.Ι., το Υπουργείο Παιδείας δεν προέβη στη συμπλήρωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, εάν κάτι τέτοιο απαιτείτο, αλλά, αντιθέτως, με τη στάση του διαιωνίζει τη συνολική αμφισβήτηση των ΤΕΙ και των επαγγελματικών δικαιωμάτων και προοπτικών των πτυχιούχων τους.

 

 

 

 

 
4. Διότι το ΥΠ.Ε.Π.Θ. συνεχίζει να επιμένει στην επίκληση της απόφασης 678/05 του Σ.τ.Ε. ως άλλοθι για υποβαθμισμένα επαγγελματικά δικαιώματα, την ώρα που για τους αποφοίτους των Κ.Ε.Σ. δηλώνει ότι είναι υποχρεωμένο να αποδώσει δικαιώματα όμοια με αυτά των πτυχιούχων του Πανεπιστημιακού Τομέα, ενώ το περιεχόμενο των εκκρεμών Π.Δ. που αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματα πολυάριθμων ειδικοτήτων Τμημάτων Τ.Ε.Ι., οφείλει να ρυθμίζει κανονιστικά ζητήματα που αφορούν σε Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους Ν.2916/2001 και Ν.3549/07.

 

 

 

 


5. Διότι ο Υπουργός Παιδείας επικαλείται για τα εκκρεμή επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. μη υφιστάμενες γνωμοδοτήσεις του Σ.Α.Τ.Ε. προς το ΥΠ.Ε.Π.Θ., όταν μάλιστα αδυνατεί να προσκομίσει τα σχετικά επίσημα πρακτικά των αντίστοιχων συνεδριάσεων του Σ.Α.Τ.Ε., υπογεγραμμένα από τα συμμετέχοντα μέλη του.

 

 

 

 


6. Διότι είναι καταφανές ότι ο προγραμματισμός του Υπουργείου έχει ως πρώτη προτεραιότητα την επαγγελματική αναγνώριση των αποφοίτων Κ.Ε.Σ., παραρτημάτων ξένων Πανεπιστημίων, και όχι την έκδοση των εκκρεμών Π.Δ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., τα οποία αφορούν στην επαγγελματική εξέλιξη άνω των 350.000 πολιτών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Διότι ουδέν πράττει α) για την ανάγκη πιστοποίησης του επαγγέλματος όλων των ειδικοτήτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και β) για την οργανωτική ενίσχυση των επιστημονικών-επαγγελματικών τους Φορέων και ιδιαίτερα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. με τα 41.000 μέλη της, προκειμένου οι Πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. να αντιμετωπίσουν με ίσους όρους τον ανταγωνισμό που θα προκύψει μετά την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, που απορρέουν από την Οδηγία 36/05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Διότι η Κυβέρνηση δεν έχει φροντίσει με συνεκτικό και συνεπή τρόπο να εφαρμοστούν από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα οι νόμοι που αναφέρονται στην Ανώτατη Εκπαίδευση και αφορούν στους Πτυχιούχους του Τεχνολογικού Τομέα των Α.Ε.Ι. και διότι το ΥΠΕΠΘ δεν έχει αναλάβει αποτελεσματικές πρωτοβουλίες προς τα αρμόδια κατά περίπτωση Υπουργεία για την άρση της άνισης μεταχείρισης των Πτυχιούχων του Τεχνολογικού Τομέα έναντι εκείνων του Πανεπιστημιακού Τομέα στη Δημόσια Διοίκηση.

 

 

 

 

ΟΙ ΕΠΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

 

 

 

 

1. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

 

 

 

 

2. ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

 

3. ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

 

 

4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΙΛΕΝΑ

 

 

 

 

5. ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

 

 

 

6. ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

 

 

 

7. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

 

 

 

 

8. ΔΡΑΓΩΝΑ ΘΑΛΕΙΑ

 

 

 

 

9. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

 

10. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

 

 

 

 

11. ΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

12. ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

 

 

 

13. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

 

 

 

14. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

15. ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ

 

 

 

 

16. ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

 

 

 

 

17. ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

 

 

 

 

18. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2008