Εκδηλώσεις ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ Ενεργειακούς Επιθεωρητές

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι
(Μέλος Πανελληνίου Ομοσπονδίας Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι)
Α.Μ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 5492/95
 
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΛΑΛΗ 56-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
Τ.Κ 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ:2310-256353 FAX: 2310942490
                                            θεσσαλονίκη 29-1-2010
                                                                                                 Αρ. Πρ.:107
 
                         
Προς
κα Τίνα Μπιρμπίλη
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
 
Θέμα : Σχέδιο Π.Δ. για Ενεργειακούς Επιθεωρητές
 
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
 
Για άλλη μια φορά θέματα που αφορούν   τους Πτυχιούχους Μηχανικούς των ΤΕΙ   αντιμετωπίζονται ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΑ με καθοδήγηση του Τ.Ε.Ε. και όχι ΠΟΛΙΤΙΚΑ .
Ζητούμε την άμεση διόρθωση των προβληματικών σημείων του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές  και την παρουσία των θεσμοθετημένων οργάνων των Μηχανικών ΤΕΙ στο τραπέζι των τελικών  διαβουλεύσεων .
 Ως πολιτική ηγεσία να πάρετε αποφάσεις, εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία (Ν. 2916/2001 και 3549/2007)   και να μην υποκύψετε σε συντεχνιακά συμφέροντα .
Η παρουσία Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. στους συμβούλους σας πιστεύουμε ότι θα συνέβαλε εποικοδομητικά στην άρση των συντεχνιακών αδικιών, σε βάρος των Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ. και θα βοηθούσε στην ολοκληρωμένη σχεδίαση του Π.Δ με προτάσεις  όπως, για
1.-Την εισαγωγή μαθήματος επιλογής στις σχολές των μηχανικών ΑΕΙ και ΤΕΙ , αντί των σεμιναρίων, που προτείνονται στο σχέδιο Π.Δ.
2.- Το αυτοδίκαιο δικαίωμα των Μηχανικών ΑΕΙ-ΤΕΙ ως Ενεργειακού Επιθεωρητή με αριθμό μητρώου , από τον αντίστοιχο επαγγελματικό τους φορέα.
3. Τον καθορισμό ετησίου, μέγιστου αριθμού έκδοσης πιστοποιητικών για κάθε μηχανικό.
4. Την συγκρότηση φορέα ελέγχου των μηχανικών στον οποίον θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων των Μηχανικών ΑΕΙ και των ΤΕΙ ισότιμα
Κυρία Υπουργέ,
Επιθυμούμε, να μας συμπεριλάβετε στους κοινωνικούς εταίρους για θέματα που αφορούν τους Μηχανικούς των ΤΕΙ.
 
Με ιδιαίτερη τιμή
 
 
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΜΩΫΣΗΣ                    ΓΑΡΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010