2310 256353

Εκδηλώσεις ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 30 Ιουνίου 2006


Συνάδελφοι,

ξεκίνησε η συλλογή ηλεκτρονικών υπογραφών οι οποίες θα παραδοθούν στόν Πρωθυπουργό απαιτώντας την έκδοση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Μπορείται να επισκέπτεστε τη σελίδα www.ed-tei.gr και να ψηφίζετε. Η σελίδα προωθείται και σε μεγάλους "ιστοχώρους".Πρέπει να προωθήσετε τη σελίδα σε όσο το δυνατόν περισσότερους συναδέλφους  ανεξαρτήτου ειδικότητας και σε όλα τα ΤΕΙ.

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 30 Ιουνίου 2006