2310 256353

Εκδηλώσεις ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 20 Μαρτίου 2007


Συνάδελφε
 
για την εγγραφή σου  στο σωματείο χρειάζεται να στείλεις στον Γενικό Γραμματέα ,   στην διεύθυνση:
 
Γαρέλλας Νικόλαος
Π. Κοσμίδη 6  Θεσσαλονίκη Τ.Κ  54453
 
τα εξής δικαιολογητικά:
 
  • φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του πτυχίου
  • φωτοαντίγραφο επικυρωμένο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
  • 2 φωτογραφίες
  • φωτοτυπία έναρξης στην εφορία
  • υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεσαι το καταστατικό.
  • φωτοτυπία της ταυτότητας
 
εγγραφή + συνδρομή έτους 2009 είναι 70 ευρώ
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Στο  E-MAIL που  θα στείλετε για την ιστοσελίδα, χρειάζονται όλα τα στοιχεία σας .
 
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στα τηλ : 2310256353

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 20 Μαρτίου 2007