Νέα / Άρθρα ΥΔΕ …Τιμές υπουργείου για πλημμυροπαθείς

ΥΔΕ …Τιμές υπουργείου για πλημμυροπαθείς

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024


ΥΔΕ …Τιμές υπουργείου για πλημμυροπαθείς

Η επιδότηση δεν δύναται να υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσά ανά παροχή:

α) Οικιακές παροχές (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.): εκατόν τριάντα (130) ευρώ.

β) Παροχές κοινοχρήστων και παροχές δημόσιας χρή- σης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.):

i) για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας έως και 35 kVA, τριακόσια πενήντα ευρώ (350) ευρώ.

ii) για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη από 35 kVA έως και 85 kVA, οχτακόσια ευρώ (800) ευρώ.

iii) για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη από 85 kVA έως και 250 kVA, χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ.

iv) για παροχή που συνδέεται στη μέση τάση, χίλια εφτακόσια ευρώ (1.700) ευρώ.

γ) Μη οικιακές παροχές (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α):

i) για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας έως και 35 kVA, διακόσια ογδόντα (280) ευρώ.

ii) για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη από 35 kVA έως και 85 kVA, εξακόσια πενήντα (650) ευρώ.

iii) για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη από 85 kVA έως και 250 kVA, χίλια πενήντα (1.050

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024