Νέα / Άρθρα Δικαίωμα υπογραφής ή συνυπογραφής εγγράφων προσωπικού ειδικότητας Μηχανικών

Δικαίωμα υπογραφής ή συνυπογραφής εγγράφων προσωπικού ειδικότητας Μηχανικών

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 4 Απριλίου 2021


 

Η επέκταση αρμοδιοτήτων υπογραφής μηχανικών ως λύση στην υποστελέχωση υπηρεσιών του δημοσίου, σε νέο Σχέδιο Νόμου

4 Απριλίου, 2021

https://news.b2green.gr/wp-content/uploads/2021/01/B2Green_Domhsh-Mhxanikoi_engineers-696x364.jpg 

Με νέα διάταξη η οποία ενσωματώθηκε σε νέο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, προτείνεται προσωρινή λύση απέναντι στην υποστελέχωση των φορέων του Δημοσίου και των ΟΤΑ από μηχανικούς και τις καθυστερήσεις που προκύπτουν στην παροχή των υπηρεσιων τους.

Συγκεκριμένα, οι νέες διατάξεις προστέθηκαν στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, “η προωθούμενη διάταξη καθίσταται αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των φορέων του Δημοσίου και των ΟΤΑ στους οποίους απασχολείται προσωπικό ειδικότητας Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ λόγω της ελλιπούς στελέχωσης των φορέων ως προς την συγκεκριμένη ειδικότητα και μέχρι την πλήρωση των θέσεων με τακτικό προσωπικό. Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα επιτευχθεί ταχύτερη παροχή υπηρεσιών, καθόσον το εν λόγω προσωπικό θα δύναται να υπογράφει ή να συνυπογράφει, κατά περίπτωση, ανάλογα με τα ανατιθέμενα καθήκοντά του, έγγραφα που εντάσσονται στο πλαίσιο άσκησης των ως άνω καθηκόντων του.”

Διαβάστε παρακάτω τι αναφέρεται στο κείμενο της προτεινόμενης διάταξης:

Δικαίωμα υπογραφής ή συνυπογραφής εγγράφων προσωπικού ειδικότητας Μηχανικών

Στο προσωπικό των φορέων του Δημοσίου και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ειδικότητας Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως οκτώ (8) μήνες, καθώς και στο ως άνω προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), χορηγείται δικαίωμα προσυπογραφής εγγράφων αρμοδιότητάς τους καθώς και υπογραφής αυτών κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 4 Απριλίου 2021