Νέα / Άρθρα πάντα δίναμε μάχες για τα προβλήματα του κλάδου μας.

πάντα δίναμε μάχες για τα προβλήματα του κλάδου μας.

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021


 

Στο Υπουργείο όταν μιλούσαμε για τα προβλήματα του κλάδου μας …πολλά χρόνια πριν μετά το 1995

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021