Νέα / Άρθρα Απάντηση σε συνάδελφο για ΚΑΔ που εντάσσονται στα νέα μέτρα απαλλαγών

Απάντηση σε συνάδελφο για ΚΑΔ που εντάσσονται στα νέα μέτρα απαλλαγών

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020


Απάντηση σε συνάδελφο για ΚΑΔ που εντάσσονται στα νέα μέτρα απαλλαγών δεν αφορά σκέτο ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που έχεις δηλώσει και έχουν άλλο ΚΑΔ έπρεπε να δηλώσεις δραστηριότητες πτυχιούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού έχουν άλλο ΚΑΔ στις δραστηριότητες του Πτυχιούχου ηλεκτρολόγου Μηχανικού είναι η κατασκευή-(ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις) -επίβλεψη -μελέτη . Όπου και ότι δηλώνετε, δηλώνεστε ως Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός .. ΠΡΟΣΟΧΗ μην κάνετε τέτοια λάθη δεν είμαστε απλοί ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες λόγω του Πτυχίου μας έχουμε άλλη αντιμετώπιση σε πάρα πολλά . Είμαστε στην κατηγορία των Μηχανικών -Τεχνικά γραφεία -Τεχνικόι σύμβουλοι κ.λ.π έχει πολλά το πτυχίο μας .

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020