Νέα / Άρθρα Λήψη σχετικής άδειας ή την αναγγελία

Λήψη σχετικής άδειας ή την αναγγελία

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
NOΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3982/17 Ιουνίου 2011
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 17 Ιουνίου 2011

Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός Σκοπός των άρθρων 1 έως και 16 είναι η καθιέρωση των αναγκαίων όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας, που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος. Άρθρο 2 Ορισμοί Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κε− φαλαίου, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί: 
1.  «Νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα»: η επαγγελματική δραστηριότητα ή το σύνολο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, των οποίων η ανάληψη, η άσκηση ή ένας τουλάχιστον από τους όρους άσκησης απαιτεί την κατοχή καθορισμένων επαγγελματικών προσόντων
 και τη λήψη σχετικής άδειας  ή  την αναγγελία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 ή αντίστοιχα στο άρθρο 5 παρ. 10

Η Αναγγελία αφορά τους νέους συναδέλφους που πέρνουν την άδεια τους τώρα. Όσοι έχουν ήδη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εξακολουθεί να ισχύει η άδεια τους δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα..

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020