Νέα / Άρθρα δικαιολογητικά εγγραφής

δικαιολογητικά εγγραφής

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023


    Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (αποστολή αιτημάτων- θεωρήσεις-βεβαιωσεις  κ.λ.π)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ (δικαιολογητικά ) κ.λ.π Χειρόγραφα με τον παλιό τρόπο θα μπορείτε να  τα στέλνετε στο όνομα

 Σιάπκαρη Ελένη και θα μας ενημερώνετε τηλεφωνικά στο τηλ. 6977410806 ώρες 10- 1 το πρωί και 7 με 9 το βράδυ , στις εξής Γενικές Ταχυμεταφορικές  Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης

Γενική       Θέρμης     ΤΚ 57001

ASC           ΘΕΡΜΗΣ  ΤΚ 57001

ΕΛΤΑ         ΘΕΡΜΗΣ   ΤΚ 57001 

      

 

ΑΙΤΗΣΗ                                                               

ΠΡΟΣ

 

                                                                          ΤΟΝ    Πανελλήνιο Σύνδεσμο Πτυχιούχων                     

                                                                                 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕΙ......................................................  

Σας παρακαλώ να  με εγγράψετε ως μέλος στο σωματείο σας.

Επώνυμο ……………..

                                                                               

Όνομα ………………..                                              Συνημμένα σας υποβάλω

1… φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του πτυχίου

  2…φωτοαντίγραφο επικυρωμένοτης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

                                                                   

   3…2 φωτογραφίες

   4…φωτοτυπία έναρξης στην εφορία

    5…υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεσαι το καταστατικό.

    6…φωτοτυπία της ταυτότητας

 

Όνομα Πατέρα ...................................

 

Όνομα Μητέρας .................................

 

     Επάγγελμα ………………………….

 

Τόπος γέννησης .................................. ..................

 

Έτος γέννησης .................................... ..................

 

Διεύθυνση επαγγελματικής έδρας……………………………………

Τόπος κατοικίας ................................. ..................

Τηλέφωνα …σταθερό ………………… κιν:………………………..

Τ.Κ ……..             e-mail ................... ..................

 

Αρ. Αστ. Ταυτότητας ......................... ..................

 

Ημερ. Εκδ ........................................... ..................

 

Εκδ. Αρχή ..............................................................

 

Α.Φ.Μ. ..................................................................

ΘΕΜΑ: αίτηση εγγραφής  ως μέλος στο σωματείο σας.         

                    .. /../2024                                 Ο/Η ΑΙΤΟΥΣΑ ( υπογραφή )

 

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023