Νέα / Άρθρα τύπος του υπολογισμού της πτώσης τάσης

τύπος του υπολογισμού της πτώσης τάσης

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021


Α....)  Ο τύπος του υπολογισμού της πτώσης τάσης μονοφασικής γραμμής είναι

                 

                 2 .ρ.l. I.συνφ

    ΔUπ= -----------------------------------  

                         s.n

Όπου:

 • ρ = ειδική αντίσταση αγωγού (εδώ για τον χαλκό 0,017)
 • l = μήκος αγωγού (m)
 • Ι = ένταση ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό της γραμμής
 • συνφ = συντελεστής ισχύος
 • S = διατομή αγωγού(mm2)
 • n = αριθμός αγωγών στην ίδια φάση

 Β.....) Ο τύπος του υπολογισμού της πτώσης τάσης τριφασικής γραμμής είναι

             ρίζα του 3  .ρ.l. I.συνφ

    ΔUπ= -----------------------------------  

                         s.n

Όπου: ρίζα του 3 =  1,7321

αναλυτικότερα 

                1,7321 .ρ.l. I.συνφ  

ΔUπ= -----------------------------------  

                         s.n


        Όπου: ρίζα του 3 =  1,7321

     ρ = ειδική αντίσταση αγωγού (εδώ για τον χαλκό             0,017)

 • l = μήκος αγωγού (m)
 • Ιπ = πολική ένταση ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό της γραμμής
 • συνφ = συντελεστής ισχύος
 • S = διατομή αγωγού(mm2)
 • n = αριθμός αγωγών στην ίδια φάση

 

ΠΗΓΗ:

http://www.geovsolutions.gr/calc_cosf.php

http://www.geovsolutions.gr/

 

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021