Νέα / Άρθρα ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ απο το βιβλίο του κ. Σαρρή και κ. Σαλευρή για την ΝΕΑ ΥΔΕ

ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ απο το βιβλίο του κ. Σαρρή και κ. Σαλευρή για την ΝΕΑ ΥΔΕ

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021


http://www.sarrisg.gr/n/userfiles/downloads/2021/Analisi_YA_ver1.pdf

e-book: Ανάλυση της απόφασης & των εντύπων για τις γενικές & ειδικές απαιτήσεις των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

6 Δεκεμβρίου, 2021

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ΦΕΚ που αφορά στην απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις“, οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί Σαρρής Γεώργιος και Σαλευρής Αντώνιος συνέταξαν e-book στο οποίο αναλύουν την ανωτέρω απόφαση καθώς και τις σχετικές Υ.Δ.Ε..

Όπως σημειώνουν οι συγγραφείς, σκοπός και στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να δώσει στους Έλληνες ηλεκτρολόγους όλων των βαθμίδων μία ανάλυση – πρακτική προσέγγιση της Υ.Α. για την καλύτερη εφαρμογή της στην πράξη, όπως και χαρακτηριστικά παραδείγματα καλής συμπλήρωσης της Υ.Δ.Ε. και της συνοδευτικής τεκμηρίωσης (των εγγράφων) που πρέπει να την συνοδεύουν.

Υπενθυμίζουμε πως στο Παράρτημα I της απόφασης συμπεριλαμβάνονται και τα πρότυπα των εξής εντύπων:

  • Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)
  • Καταγραφή Στοιχείων Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ)
  • Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ
  • Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
  • Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ 60364
  • Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ (ΕΠΕ ΔΔΡ)με διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mΑ

Επιπλέον, στο Παράρτημα II της απόφασης καταγράφεται η κατηγοριοποίηση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΕΗΕ) και τα χρονικά διαστήματα τακτικών επανελέγχων.

Συννημμένα αρχεία:

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021