Νέα / Άρθρα θέλω να θεωρήσω πιστοποιητικά ηλεκτρολόγου

θέλω να θεωρήσω πιστοποιητικά ηλεκτρολόγου

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021


 

Από ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Επαγγελματιών ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ 

www.hlektrologoi-tei.gr

ΤΗΛ. για απορίες 6977410806  Άρης Φλαμπούτογλου  Γενικός Γραμματέας

                                                         

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕΤΟ ΚΑΛΑ          3 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ

 

Για να ασκήσει ένας συνάδελφος επαγγελματική δραστηριότητα χρειάζεται

Α…..) να εγγραφεί σε ένα επαγγελματικό σωματείο όπως το δικό μας  www.hlektrologoi-tei.gr

γιατί  η θεώρηση των πιστοποιητικών των ηλεκτρολόγων ΤΕΙ για την ΔΕΔΔΗΕ -ΔΕΗ

γίνετε από το οικείο επαγγελματικό σωματείο  ( του Ν. 1712/78) όπως αυτό καθορίζεται από τον Νόμο 2302/1995 άρθρο 3 παράγραφος 2 .)

Η ΕΕΕΤΕΜ δεν είναι επαγγελματικό σωματείο απόφαση του εφετείου Αθηνών  2044/2013 για την ΕΕΤΕΜ

Οι θεωρήσεις που κάνει είναι παράνομες και εισπράττει και 10 ευρώ για κάθε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Ηλεκτρολόγου .

Η ΔΕΔΔΗΕ τα δέχεται για τι όπως λέει δεν είναι αρμόδια να κρίνει ποιο είναι επαγγελματικό και ποιο όχι και πρέπει να δράσουν τα νόμιμα επαγγελματικά σωματεία ..

 

Β…..)και να εγγραφεί  σε ένα επιμελητήριο 

π.χ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ(Αυτό γιατί θα χρειαστεί ο Αρ. Μητρώου  του  ΤΕΕ) ή ΕΜΠΟΡΙΚΟ ή ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ αν κάποιος έχει βιοτεχνία π.χ πινάκων - φωτιστικών κ.λ.π καταστημα ηλεκτρολογικου υλικού κ.λ.π)

 

Αυτό γιατί όταν θα είναι να βγει στην σύνταξη θα του ζητηθούν οι εισφορές του σε ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ αν κάποιος δεν ήταν γραμμένος σε ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ και δεν πλήρωνε σε αυτό τις συνδρομές του θα καλεστεί να τα πληρώσει αναδρομικά όλα τα προηγούμενα 20-30-40 χρόνια ανάλογα με τις νόμιμες προσαυξήσεις .Ειδάλλως δεν παίρνει  σύνταξη.....

Γ...) Να κάνει έναρξη δραστηριότητας στην εφορία ( παραστατικά τιμολόγια  ,  αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π θα σας ενημερώσει ο Λογιστής σας γιαυτά . 

Δ...) ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Συνάδελφοι  η σφραγίδα σας που βάζετε στις ΥΔΕ  θα έχει τα παρακάτω στοιχεία . 

  1. Διαστάσεις 80 mm χ 30 mm ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.
  2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ..................................................
  3. Στη σφραγίδα πρέπει απαραιτήτως να γράφεται  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.  είναι ο τίτλος του Πτυχίου σας (Π.Δ388/89 ΦΕΚ 169Α').
  4. Τον Αριθμό Αδείας της Δ/νσης Βιομηχανίας της εκάστοτε Περιφέρειας.
  5. Τη δ/νση και το τηλέφωνο του τεχνικού γραφείου, τον Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) και τη Δ.Ο.Υ.

Τύπος Σφραγίδας Αρ. Φύλλου 94 τεύχος Δεύτερον  1 Φεβρουαρίου 1980 της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ της ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Το Π.Δ388/89  (ΦΕΚ 169Α') Άρθρο μόνο, παρ. 2 (τίτλος Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι, περιπτώσεις 33-47) καθορίζει τον επαγγελματικό τίτλο που φέρουν οι Πτυχιούχοι ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και είναι: "Πτυχιούχος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  Μηχανικός Τ.Ε."

Τώρα και στο F/B   ΈΧΟΥΜΕ ΠΑΡΟΥΣΊΑ που μπορείτε να εγγραφείτε και να εκφράζεστε για επαγγελματικά θέματα μόνο.

F/B………η διεύθυνση για το F/B  των ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕΙ    που προστέθηκε

https://www.facebook.com/groups/1083173735461815/members/?notif_id=1611831601334502¬if_t=groups_invite_more_people&ref=notif

 

ΓΙΑ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ,πως θα τα θεωρείται σε μας -ετήσια συνδρομή   τρόπος αποστολής  σε μας , δικαιολογητικά εγγραφής κ.λ.π  ΣΤΟ ΤΗΛ. 6977410806

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021