Νέα / Άρθρα ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ17

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ17

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο 28 Μαϊου 2005


Τροπολογία

στο σχέδιο Νόμου

«Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων»

Εισηγητική Έκθεση

Με το Ν.2916/2001, τα Τ.Ε.Ι. εντάχθηκαν μαζί με τα Πανεπιστήμια στην Ανώτατη βαθμίδα της Εκπαίδευσης, ως Ιδρύματα τετραετούς διάρκειας φοίτησης. Παρά το ότι έχουν ήδη περάσει τέσσερα χρόνια από την ψήφιση του συγκεκριμένου Νόμου, ακόμη οι διατάξεις του δεν έχουν ενσωματωθεί στη Δημόσια Διοίκηση. Με την εφαρμογή της τροπολογίας αυτής, αφενός μεν ενσωματώνεται ο Ν.2916/2001 στη Δημόσια Διοίκηση, αφετέρου δε έχουμε ίση μεταχείριση με τους διοριζόμενους Μηχανικούς Πτυχιούχους ΤΕΙ και ισοτίμων σχολών Μηχανικών εσωτερικού και εξωτερικού, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με το Ν.1566/85 οι οποίοι διορίζονται στην κατηγορία ΠΕ 17.

Τροπολογία

Στο άρθρο 16, προσθήκη παραγράφου 9:

Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, Περιφερειών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Μηχανικοί Πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ισοτίμων προς τα ΤΕΙ Σχολών Μηχανικών του εσωτερικού και του εξωτερικού, εντάσσονται στην κατηγορία ΠΕ17 –Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα, ακολουθούν δε την εξέλιξη που προβλέπεται για την κατηγορία αυτή.
Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «ΤΕ Μηχανικών», αντικαθίσταται από τον όρο «ΠΕ 17 –Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα».
Μετά την ανωτέρω ρύθμιση, μέχρι της τροποποίησης του Ν.3205/03 (ΦΕΚ 297 Α’ 23-12-03), οι υπάλληλοι της κατηγορίας αυτής μισθολογικά εξακολουθούν να εντάσσονται και εξελίσσονται σύμφωνα με τα ισχύοντα για την Τ.Ε. κατηγορία.

Αθήνα 10 Μαΐου 2005

Οι Βουλευτές:

 

Παπαδόπουλος Μιχάλης (Ν. Κοζάνης)

Κουράκος Ιωάννης (Β΄ Πειραιά)

Μανώλης Ιωάννης (Ν. Αργολίδος)

 


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.

26/5/2005

 

Έκπληξη και απορία μας προκάλεσε η τελευταία ανακοίνωση-καταγγελία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σχετικά με την τροπολογία που καταθέσαμε στη Βουλή προτείνοντας την κατάταξη των Μηχανικών Τ.Ε στην κατηγορία ΠΕ17 στη Δημόσια Διοίκηση.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Ν.1566/85 οι Μηχανικοί Τ.Ε. διορίζονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στην κατηγορία ΠΕ17 εδώ και είκοσι χρόνια.

Η ανάγκη για κατάταξη των Μηχανικών Τ.Ε. στην κατηγορία ΠΕ17 είναι πλέον επιτακτική, μετά την ψήφιση του Ν.2916/2001 και την κατοχύρωση των ΤΕΙ ως τετραετούς φοίτησης Ιδρύματα στην Ανώτατη Βαθμίδα της Εκπαίδευσης. Πιστεύουμε άλλωστε ότι είναι λογικό όλοι οι απόφοιτοι των τετραετούς φοίτησης Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης να διορίζονται και να εξελίσσονται με τους ίδιους όρους στη Δημόσια Διοίκηση.

Η ανάγκη για την τροπολογία αυτή υπήρξε άλλωστε επιτακτικότερη μετά την προωθούμενη ρύθμιση για εξέλιξη των Εργοδηγών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κατηγορία Τ.Ε., στο Νομοσχέδιο «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε καμία περίπτωση επίσης, με την προτεινόμενη τροπολογία δεν προωθείται εξομοίωση μεταξύ των Μηχανικών Τ.Ε. και των Μηχανικών του Πολυτεχνείου οι οποίοι ως γνωστό δεν κατατάσσονται στην ΠΕ17 αλλά στην ΠΕ12.

Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι πρέπει να πάψει η αντιπαλότητα που καλλιεργείται στο χώρο των Μηχανικών για τα Επαγγελματικά τους Δικαιώματα.

Σεβόμαστε και τιμούμε το θεσμικό ρόλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου στη χώρα μας, ως Τεχνικό Σύμβουλο της Πολιτείας, αναγνωρίζοντάς το ως Επιμελητήριο με συνολική ευθύνη απέναντι σε όλα τα προβλήματα του Τεχνικού Κόσμου και όχι μόνο στα προβλήματα των Διπλωματούχων Μηχανικών.

Είμαστε σίγουροι ότι μέσα από τον Εθνικό Διάλογο θα υπάρξει τελικά επίλυση των σοβαρών προβλημάτων της Παιδείας στη χώρα μας, αρκεί όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συνειδητοποιήσουν ότι η Υπόθεση της Παιδείας είναι Εθνική και δεν χωρούν σε αυτή συντεχνιακές αντιλήψεις και μικρόψυχες λογικές.

 

Οι Βουλευτές

 

Παπαδόπουλος Μιχάλης
Νομού Κοζάνης

Μανώλης Ιωάννης
Νομού Αργολίδας

Κουράκος Ιωάννης
Β΄ Πειραιά


Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Σάββατο 28 Μαϊου 2005