Νέα / Άρθρα Εγκατάσταση με σύστημα γειώσεων TN-C-S

Εγκατάσταση με σύστημα γειώσεων TN-C-S

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021


 

Εγκατάσταση  με σύστημα γειώσεων TN-C-S

Γιώργος Σαρρής

30 Μαΐου στις 8:54 μ.μ.  · 

Για τους ηλεκτρολόγους της παρέας: Στην θέση ΙDiff τοποθετήθηκε RCD για το μηχάνημα Β. Στον ΡΕ του μηχανήματος μετριέται ISL μεγαλύτερο του ΙΔΝ της RCD και όμως η RCD δεν κάνει απόζευξη. Δεν εντοπίζεται σφάλμα στο μηχάνημα Β ούτε στην RCD. Συμπέρασμα: Το μετρούμενο ΙSL είναι μέρος του ρεύματος λειτουργίας του μηχανήματος Α. Στην ηλεκτρολογία δεν υπάρχουν φαντάσματα.

 

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "Εγκατάσταση με σύστημα γειώσεων TN-C-S Διαδρομές ρεύματος λειτουργίας σε αγωγούς PE & PEN L1 L2 L3 PEN Diff /SL L1 L2 L3 N PE Μηχάνημα B L1 N PE Μηχάνημα A Αγώγιμη σωλήνωση σε σύστημα ισοδυναμικών συνδέσεων"

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021