Νέα / Άρθρα ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΕΗ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΕΗ

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 8 Αυγούστου 2005


Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Τ.Ε
Από τον συνάδελφο Φλαμπούτογλου ¶ρη
 
Πολλοί συνάδελφοι ρωτούν για τα έντυπα , τον τρόπο που συμπληρώνονται και υποβάλλονται στην ΔΕΗ όταν έχουμε παραλαβή Διατάξεως από την ΔΕΗ .
 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΕΗ
 
ΟΡΙΣΜΟΣ: Είναι ο χώρος και ο τρόπος   τοποθέτησης των κιβωτίων- μετρητών της ΔΕΗ.
 
  • Μετά την αίτηση που υποβάλουμε στην ΔΕΗ για ηλεκτροδότηση της οικοδομής , καθορίζει ο επισκοπιστής (υπάλληλος της ΔΕΗ) τον χώρο και για τον τρόπο τοποθέτησης των κιβωτίων (χελώνες ΔΕΗ) μας δίνει Σκαρίφημα Παροχετεύσεως (Παράρτημα 1) δηλαδή σχέδιο τοποθέτησης των κιβωτίων και λοιπών έργων πως πρέπει να τοποθετηθούν – κατασκευαστούν από τον ηλεκτρολόγο.
 
  • Ο ηλεκτρολόγος αφού τοποθετήσει τα κιβώτια της ΔΕΗ και ετοιμάσει κατασκευαστικά τον χώρο της Διάταξης σύμφωνα με το σκαρίφημα παροχετεύσεως υποβάλει στην ΔΕΗ την υπεύθυνη δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου (Σχέδια ΔΕΗ) στο ειδικό έντυπο της ΔΕΗ .( Παράρτημα 2).
και εκεί σχεδιάζει την διάταξη σύμφωνα με το σκαρίφημα παροχετεύσεως της ΔΕΗ .
  •  Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου (Σχέδια ΔΕΗ)συνυποβάλλεται και το Υπόμνημα για την Έκδοση ΔΕΣ (Παράρτημα 3). Εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή στην συμπλήρωση του διότι ουσιαστικά δηλώνουμε-δείχνουμε στην ΔΕΗ πιο κιβώτιο (χελωνη ΔΕΗ ) αντιστοιχεί σε κάθε διαμέρισμα.
 
 
Στα παραρτήματα 1,2,3 αναφέρουμε λεπτομέρειες για να γίνουν κατανοητά από τους συναδέλφους και θα είμαστε κοντά τους και για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση.
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
 
 
Η πρώτη σειρά κιβωτίων χαρακτηρίζεται Α και από αριστερά είναι Α1 και δεξιά Α2 απέχει από το έδαφος 1,5 μέτρο.
Η δεύτερη σειρά κιβωτίων χαρακτηρίζεται   Β και από αριστερά είναι Β1 και δεξιά Β2 απέχει από το έδαφος 0,80 μέτρα.
Η αρίθμηση των χελωνών γίνεται όπως μας δείχνει το ως άνω Παράρτημα 1
Η μοναδική διεύθυνση κάθε κιβωτίου που θα αντιστοιχεί και σε συγκεκριμένο διαμέρισμα χαρακτηρίζεται από το Γράμμα (Α ή Β) και τον αριθμό π.χ Α1-3
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
 
 
 
 
1.      Στην στήλη   1 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ) γράφουμε τις διευθύνσεις των κιβωτίων ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά και πάντα από την Α1 σειρά.
2.      Στην στήλη 2 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ) όταν έχουμε μία διάταξη σε ένα χώρο γράφουμε Α. Εάν στο ίδιο χώρο είχαμε και άλλες διατάξεις πχ τρεις θα χαρακτηρίζαμε ξεκινώντας από αριστερά ως Α την 1η Διάταξη ως Β την 2η και ως Γ την τρίτη Διάταξη.
3.      Στην στήλη 3 (ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ) γράφουμε για τα τριφασικά το νούμερο παροχής που ζητήσαμε π.χ Νο 2 ( τα τριφασικά χαρακτηρίζονται από παροχές ξεκινώντας από την Νο 1 για 15 kw , No 2 για 25 kw   Νο 3 για 35 kw Νο 4 για 55 kw Νο 5 για 85 kw Νο 6 για 135 kw  και Νο 7 για 250kw από εκει και πάνω σε ισχύ έχουμε υποσταθμούς .
4.      Στην στήλη 4 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΟΥ) γράφουμε τον όροφο
5.      Στην στήλη 5 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ) γράφουμε τον αριθμό του διαμερίσματος αριθμώντας αριστερά από τις σκάλες (κλιμακοστάσιο) πχ. Στον 2ος όροφο έχουμε τρία διαμερίσματα .Το 1ο διαμέρισμα αριστερά από τις σκάλες είναι το 1ο ,το 2ο διαμέρισμα αριστερά από τις σκάλες είναι το 2ο ,το 3ο διαμέρισμα αριστερά από τις σκάλες είναι το 3ο .
Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή να ανταποκρίνονται τα στοιχεία που γράφεται για την ΔΕΗ με τα διαμερίσματα και να μην παρατηρείται   το φαινόμενο ο πελάτης σας με τα Σχέδια ΔΕΗ (υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου ) που θα του δώσετε και στην οποία πρέπει να αναγράφεται τον αριθμό του κιβωτίου της διάταξης ΔΕΗ να συνδέεται σε άλλο διαμέρισμα.

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 8 Αυγούστου 2005