2310 256353

Νέα / Άρθρα ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ για καταστήματα του ΟΠΑΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ για καταστήματα του ΟΠΑΠ

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021


Υπουργική Απόφαση  με

Αρ. 79314  2020 (ΦΕΚ Β!3263/5-8-2020)

Αφορά την θέσπιση κανονισμού παιγνίων για την διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT  για την πιστοποίηση των καταστημάτων του ΟΠΑΠ Α.Ε .

 Με την παρ. 19-10 του Άρθρου 19 απαιτείται  Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη θεωρημένη για το γνήσιο της Υπογραφής

με την οποία δηλώνει ότι

΄΄η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ισογείου καταστήματος  στην διεύθυνση ……………………..περιοχή …………..πόλη…………

πληροί όλες τις απαιτήσεις , βάσει των προβλεπόμενων από την ισχύουσα Νομοθεσία , για την ασφαλή λειτουργία των Παιγνιομηχανημάτων που θα λειτουργήσουν σε αυτό ‘’.

Συστήνουμε στα μέλη μας να εκδίδουν ΥΔΕ του Ν. 4483/1965 και όχι Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986

Στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 αν την χορηγήσετε ΠΡΟΣΟΧΗ ….θα πρέπει να γράψετε και για πόσο χρόνο θα ισχύει η δήλωσή σας . π.χ 2 χρόνια ;;

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021