Νέα / Άρθρα 18 1 23 επισήμανση για την χρονική διάρκεια κατάθεσης ΥΔΕ και τον τρόπο κατάθεσής των

18 1 23 επισήμανση για την χρονική διάρκεια κατάθεσης ΥΔΕ και τον τρόπο κατάθεσής των

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023


Προς τους συνάδελφους

 σας έχουμε ήδη επισημάνει τα παρακάτω που μας εστάλησαν σήμερα από το ΔΕΔΔΗΕ και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή τους

Αξιότιμοι κύριοι,

Στα πλαίσια κατάθεσης των ΥΔΕ στην Υπηρεσία μας, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα εξής:

α) ….Η ΥΔΕ πρέπει να κατατίθεται εντός 30 ημερών στην Υπηρεσία μας από την ημερομηνία έκδοσής της. Προς αποφυγή καθυστερήσεων λοιπόν, παρακαλούμε να ενημερώνετε τους ηλεκτρολόγους και εκείνοι με τη σειρά τους τον πελάτη. Μετά το πέρας των 30 ημερών η ΥΔΕ δε θα καταχωρείται στο σύστημά μας και θα χρειάζεται αναθεώρηση από τους αρμόδιους ηλεκτρολόγους με τη σφραγίδα και την υπογραφή τους.

β) ….Παρακαλούμε προς ενημέρωση των ηλεκτρολόγων σχετικά με την υπογραφή των πελατών τους στην ΥΔΕ (όπου αυτή είναι απαραίτητη) και συγκεκριμένα στα σημεία που αναφέρονται ως “Ιδιοκτήτης/καταναλωτής”.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση,                                               

Μαριάννα Χριστοδουλάκη

            Πρακτορείο

     Περιοχή Καλλιθέας

M.Christodoulaki@deddie.gr

 

Διαχειριστής Ελληνικού           

Σκίππη &
Αραπάκη 107

Δικτύου Διανομής                      

 

Ηλεκτρικής Ενέργειας  Α.Ε.     

176  75 Καλλιθέα

 

deddie.gr

 

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023