Νέα / Άρθρα απόρριψη ενέργεια αυτή είναι παράνομη και καταχρηστική

απόρριψη ενέργεια αυτή είναι παράνομη και καταχρηστική

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022


Συνάδελφος μας ενημέρωσε για την απόριψη της προσφοράς του για φωτοβολταϊκά 

400άρια φωτοβολταϊκά στην Πελοπόννησο: Απορρίφθηκαν αιτήσεις γιατί είχαν υπογραφή από μηχανικό Τ.Ε.

https://energypress.gr/sites/default/files/styles/620x300/public/article/images/pv3_251.jpg?itok=Zd1uojKv

02 12 2022 | 18:51

Επειδή πρόκειται για περίπτωση χαρακτηριστική, όμοια με πολλές για τις οποίες επικοινώνησαν αναγνώστες του energypress, δημοσιεύουμε επιστολή υποψήφιου επενδυτή:

Μετά τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της 21-10-22 για τον κορεσμένο δίκτυο Πελοποννήσου το αρμόδιο τμήμα της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου προχώρησε στην εξέταση των σχετικών δικαιολογητικών για κάθε υποβληθείσα αίτηση.

Την 21-11-2022  έλαβα Email απο το αρμόδιο τμήμα το οποία σας στέλνω παρακάτω σχετικά με την εξέταση της υποβληθείσας αίτησης μου:

«Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1003925/21.10.2022 ηλεκτρονικής αίτησής σας και κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για τον φωτοβολταϊκό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 200kW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 200kW, στη θέση ΡΑΜΠΑΚΟΥ ΑΝΩ ΒΕΛΙΤΣΕΣ, του Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, της Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ, της εταιρείας/του φυσικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΕΖΟΣ», σας ενημερώνουμε ότι διαπιστώθηκαν ελλείψεις ως προς την ορθότητα και πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα διαπιστώνονται τα κάτωθι: Δεν έχει υποβληθεί τεχνική περιγραφή, μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο και σχέδιο χωροθέτησης του σταθμού  ψηφιακά υπογεγραμμένο από μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας(παρ. 4η του άρθρου 3 της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81744/10.08.2022), με την επισήμανση ότι αυτά που υποβλήθηκαν είναι υπογεγραμμένο από μηχανικό Τ.Ε και δεν συνυποβλήθηκε κανένα στοιχείο αναφορικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα του υπογράφοντος για εγκαταστάσεις ΜΤ.

 Με βάση τα προαναφερθέντα, η ανωτέρω ηλεκτρονική αίτησή σας δεν δύναται να χαρακτηριστεί πλήρης και συνεπώς απορρίπτεται».

Όπως φαίνεται από το παραπάνω Email, μου απέρριψε την αίτηση διότι όπως αναφέρει, δεν προσκόμισα την άδεια του αρμόδιου ηλεκτρολόγου μηχανικού που έχει υπογράψει την τεχνική περιγραφή, μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο και σχέδιο χωροθέτησης του σταθμού , που να αποδεικνύει το δικαίωμα ότι μπορεί να υπογράφει τέτοια είδους έργα. Όμως αυτό το δικαιολογητικό δεν προβλέπονταν να προσκομισθεί στην Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81744/10.08.2022)

Μετά από επικοινωνία μέσω Email που είχα με την συγκεκριμένη υπάλληλο ζητώντας εξηγήσεις γιατί μου απέρριψε την αίτηση με την αιτιολογία "ότι διαπιστώθηκαν ελλείψεις ως προς την ορθότητα και πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο", το οποίο νομοθετικό πλαίσιο, είναι ο Ν. 4951/22 και η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81744/10.08.2022) και πουθενά δεν αναφέρεται η προσκόμιση τέτοιου δικαιολογητικού, δεν μου απάντησε επί της ουσίας του ερωτήματος μου .

Σημειωτέον, στα δικαιολογητικά υπήρχαν κατατεθειμένα όλα τα στοιχεία του ηλεκτρολόγου μηχανικού που είχε υπογράψει τα εν λόγω δικαιολογητικά την τεχνική περιγραφή, μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο και σχέδιο χωροθέτησης του σταθμού, (Αριθμός Μητρώου , Αριθμός αδείας. ΑΦΜ., στοιχεία ΑΤ, τόπος κατοικίας κλπ), καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από εμένα ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι αληθινά. 

Από τα στοιχεία που είχε στην διάθεση της, του αρμόδιου μηχανικού θα μπορούσε εάν ήθελε με πολύ εύκολο τρόπο να αναζητήσει τα εργασιακά δικαιώματα του μηχανικού αλλά θα μπορούσε να το ζητήσει όπως προβλέπει ο Ν. 4951/22 ως συμπληρωματικό δικαιολογητικό που δεν επηρεάζει καθόλου την ηλεκτρονική διαδικασία του διαγωνισμού καθότι ούτε αλλοιώνει ούτε αντικαθιστά κάποιο υποβληθέν δικαιολογητικό .

Θεωρώ ότι η ενέργεια αυτή είναι παράνομη και καταχρηστική.

https://energypress.gr/news/400aria-fotovoltaika-stin-peloponniso-aporrifthikan-aitiseis-giati-eihan-ypografi-apo-mihaniko

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022