Νέα / Άρθρα Στο gov.gr η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη

Στο gov.gr η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022


ΠΡΟΣΟΧΗ  ΥΔΕ σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να είναι υπογεγραμμένες απο εσάς .  Χωρίς την υπογραφή σας δεν γίνονται αποδεκτά  Νόμος 2302/95 

 

Έχει αρχίσει και λειτουργεί η κατάθεση των ΥΔΕ σε ηλεκτρονική μορφή. Υποχρεωτική απο 1-1-2023

 Το σωματείο μας θα δέχετε το παλιό καθεστώς των Θεωρήσεων ΥΔΕ μέχρι 15-12 2022 για να υπάρξει το διάστημα του 15ημερου , μεσολαβούν και τα Χριστούγεννα ) για διορθώσεις ενημερώσεις κ.λ.π. 

 στο Googl    γράφετε  Ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη   (ΥΔΕ )- Gov.gr 

Στο gov.gr η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη

 

7 Νοέμβριου 2022  0Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ - e-ΕΦΚΑ - Υπ.Οικ. - ΔΥΠΑ - Ε.Ένωσης κ.ά.

 

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Τη δυνατότητα να θεωρήσουν ψηφιακά την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), η οποία είναι απαραίτητη για την ηλεκτροδότηση κάθε κατοικίας ή επιχείρησης, έχουν ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες και τα επαγγελματικά σωματεία τους, για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Πρόκειται για το έγγραφο που πιστοποιεί ότι κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση ενός ακινήτου είναι κατάλληλη και ασφαλής προς χρήση.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο gov.gr, στην ενότητα «Επιχειρηματική δραστηριότητα» και την υποενότητα «Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση». Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη, την ΥΔΕ υπογράφουν ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr:

 

- ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης που συντάσσει την υπεύθυνη δήλωση

- ο εκπρόσωπος του οικείου επαγγελματικού σωματείου και

- προαιρετικά ο χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Ειδικότερα, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

1. Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης αυθεντικοποιείται στην υπηρεσία είτε μέσω των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet, είτε μέσω των προσωπικών τους κωδικών web banking και επιλέγει «Νέα αίτηση».

2. Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης αναρτά την ΥΔΕ σε μορφή pdf (ένα ενιαίο αρχείο που θα περιλαμβάνει τόσο την υπεύθυνη δήλωση όσο και τη συνοδευτική τεκμηρίωση) και την υπογράφει ψηφιακά.

3. Κάθε επόμενος υπογράφων αυθεντικοποιείται στην πλατφόρμα και εντοπίζει και υπογράφει ψηφιακά το προς υπογραφή έγγραφο στο πεδίο «Εκκρεμότητες».

4. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί από όλους τους συμβαλλόμενους, το έγγραφο εμφανίζεται ψηφιακά υπογεγραμμένο στην ψηφιακή θυρίδα κάθε υπογράφοντα (my.gov.gr).

5. Η τελική υπογεγραμμένη δήλωση αποστέλλεται στη συνέχεια στην αντίστοιχη ψηφιακή θυρίδα του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/61454/sto-govgr-h-ypeyoynh-dhlwsh-egkatastath

Νόμος 2302/1995

ΑΡΙΘΜΟΣ: 2302/95

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΝΟΜΟΙ

ΦΕΚ: 74Α

Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε." και άλλες διατάξεις

N. 2302/1995 (ΦΕΚ-74 Α') : Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε." και άλλες διατάξεις

Άρθρο 3 :

1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4483/1965 αντικαθίσταται ως εξής:

<2. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, πλην των διπλωματούχων μηχανικών, συνοδευόμενη από λεπτομερές σχέδιο της εγκατάστασης, στο υπόμνημα του οποίου αναγράφονται τα από τους ισχύοντες κανονισμούς και εγκυκλίους διαταγές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθοριζόμενα συμπληρωματικά στοιχεία, θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, την ειδικότητα και κατηγορία της άδειάς του και τη χρονική ισχύ της αυθημερόν από το οικείο επαγγελματικό σωματείο.

 

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022