Νέα / Άρθρα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΧΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΧΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021


2-6-2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΧΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Βάση του καταστατικού του Σωματείου μας

ΜΟΝΟ τα οικονομικά ταχτοποιημένα Μέλη έχουν δικαιώματα να λαμβάνουν Βεβαιώσεις για εφορία – βεβαίωση για Δημοπρασίες μη παραπτώματος και των Θεωρήσεων των υπεύθυνων δηλώσεων Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) για την  ΔΕΔΔΗΕ – ΔΕΗ .

 Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε για της οικονομικές σας υποχρεώσεις πριν απαιτήσετε κάτι από τα αναφερόμενα .

Η τήρηση του καταστατικού δεν προβλέπει εξαιρέσεις .

 Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας που είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την έκδοσή των , δεν ευθύνονται για τυχών δικές σας παραλήψεις .

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021