Νέα / Άρθρα «Παράταση υποβολής προηγούμενης ΥΔΕ του Ν.4483/1965»

«Παράταση υποβολής προηγούμενης ΥΔΕ του Ν.4483/1965»

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ  και ισχύ των παλαιων ΥΔΕ μέχρι 17-11-21 

«Παράταση υποβολής προηγούμενης ΥΔΕ του Ν.4483/1965»

 

Απο το γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων   Προϊσταμένου της  αρμόδιας Διεύθυνσης , κ. Γεώργιο Φρυσαλάκη σχετικά με το θέμα της κατάθεσης της νέας ΥΔΕ που εκδόθηκε με την Υπουργική Απόφαση   (ΥΑ Αριθ.101195/ 08.10.21), σας ενημερώνουμε ότι:

α) Για χρονική περίοδο σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ στις 08.10.21, δηλαδή το αργότερο μέχρι της 17.11.2021 θα γίνονται αποδεκτές και οι προηγούμενες ΥΔΕ από τις υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ, με προφορική οδηγία που έχει δοθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων προς την Διεύθυνση Χρηστών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ.

β) Μετά της 17.11.2021 θα πρέπει να συμπληρώνονται αποκλειστικά και μόνο οι νέες ΥΔΕ της πρόσφατης Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ Αριθ.101195/08.10.21)

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021