Νέα / Άρθρα αρμόδιο τμήμα  για τη χορήγηση αδειών για τον Ν.  Θεσσαλονίκης

αρμόδιο τμήμα  για τη χορήγηση αδειών για τον Ν.  Θεσσαλονίκης

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022


Αρμόδιο τμήμα  για τη χορήγηση αδειών για τον Ν.  Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΔιεύθυνση26ης Οκτωβρίου 64 Περιοχή Φιξ TK 54627 Πόλη Θεσσαλονίκη Περιγραφή Το Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας, μελετών, τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων και όλων των σχετικών διοικητικών και τεχνικών θεμάτων και ζητημάτων που αφορούν θέματα βιομηχανίας, ενέργειας, φυσικών πόρων καθώς και για την έκδοση, τον έλεγχο και τη χορήγηση όλων των αδειών άσκησης επαγγέλματος των ειδικοτήτων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.Τηλέφωνο 2313 325507 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022