Νέα / Άρθρα Π.∆.: Αριθ. 420/87 Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. (ΦΕΚ 187/A/20-10-87)

Π.∆.: Αριθ. 420/87 Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. (ΦΕΚ 187/A/20-10-87)

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021


1 12 21

Για εγκατάσταση δικτύων αερίων σε νέες οικοδομές

Π.Δ. 420/1987 (ΦΕΚ 187/Α` 20.10.1987)

Υπουργεία

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

 

Τροποποιήθηκε από :

 

φυσικό αέριο -υγραέρια,

 

Σχετικά Π.Δ. 114/2012 ΦΕΚ 199/17.10.2012

ΦΕΚ 187A_87

120.64 KB

Άρθρο 4: Δικαίωμα μελέτης και επίβλεψης εγκατάστασης εσωτερικού δικτύου διανομής αερίων καυσίμων στις οικοδομές

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021