Νέα / Άρθρα 3 8 23 Καταβολή αποζημιώσεων σε πτυχ. μηχανικούς, λόγω μη έκδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων

3 8 23 Καταβολή αποζημιώσεων σε πτυχ. μηχανικούς, λόγω μη έκδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023


3 8 23 Καταβολή αποζημιώσεων σε πτυχιούχους μηχανικούς, λόγω της μη έκδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων

ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ. ΟΧΙ ΟΛΟΙ !

ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΈΚΑΝΑΝ.

3 Αυγούστου, 2023

https://news.b2green.gr/wp-content/uploads/2021/01/B2Green_Domhsh-Mhxanikoi_engineers-696x364.jpg

Το ζήτημα της καταβολής αποζημιώσεων σε πτυχιούχους μηχανικούς, λόγω της μη έκδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων, αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει νέα Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) που συγκροτείται από το ΥΠΕΝ.

Συγκεκριμένα, βάσει της σχετικής απόφασης του Υπουργού ΥΠΕΝ κ. Σκυλακάκη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προχωρά στη συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για τη διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν στην καταβολή στους αιτούντες πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ των Τ.Ε.Ι., δικαστικής δαπάνης προς εκτέλεση αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και δικαστικών αποζημιώσεων προς εκτέλεση αποφάσεων του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 2 του ν. 3068/2002 του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω μη συμμόρφωσης της Διοίκησης όσον αφορά στην έκδοση του προβλεπόμενου από τη διάταξη του άρθρου 257 του ν. 4610/2019 προεδρικού διατάγματος.

Το έργο των μελών της ΟΔΕ

Μετά την περιέλευση στο ΥΠΕΝ, αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 2 του ν. 3068/2002 του Συμβουλίου της Επικρατείας για την καταβολή από το ΥΠΕΝ δικαστικής δαπάνης και δικαστικών αποζημιώσεων αντίστοιχα, έκαστο μέλος για την εκτέλεση του έργου του, μεριμνά για την υποβολή αιτήματος εξασφάλισης των απαραίτητων πιστώσεων και έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη της εκάστοτε δαπάνης, καθώς και για τη συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την υποβολή τους στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης προς εκκαθάριση και πληρωμή μέσω της Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται.

Η σύνδεση της ΟΔΕ

Η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα αποτελείται από τους:

 1. Μαστρομιχάλη Νικόλαο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, Προϊστάμενο του Τμήματος Νομικών Θεμάτων και Κρίσεων Προσφυγών της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΝ, ως Πρόεδρο.
 2. Ιωάννα Τσαλακανίδου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, ως μέλος.
 3. Κωνσταντίνο Σπαθόπουλο, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο του Τμήματος Διασφάλισης Κοινόχρηστων Χώρων και Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης της Δ/νσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, ως μέλος.
 4. Αντώνιο Βούλγαρη, κλάδου ΤΕ Μηχανικών, υπάλληλο του Τμήματος Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Η/Ε της Δ/νσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως μέλος.
 5. Μαρία Κατσίκα, κλάδου ΤΕ Μηχανικών, υπάλληλο του Τμήματος Προτύπων και Προδιαγραφών Γεωχωρικών Δεδομένων Χωρικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Δ/νσης Γεωχωρικών Πληροφοριών, ως μέλος.
 6. Απόστολο Παπαγεωργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, υπάλληλο του Τμήματος Μητρώου και Υποστήριξης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, ως μέλος.

Γραμματέας της ΟΔΕ ορίζεται η Μαραγκουδάκη Φωτεινή, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, υπάλληλος του Τμήματος Νομικών Θεμάτων και Κρίσεων Προσφυγών της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΝ.

Κατανομή του έργου ανά ειδικότητα

Το κατά τα ανωτέρω έργο των ως άνω μελών της ΟΔΕ επιμερίζεται ανάλογα με την ειδικότητα του αιτούντα πτυχιούχου ΤΕ Μηχανικών, ως εξής:

 • Ο Αντώνιος Βούλγαρης επιλαμβάνεται υποθέσεων που αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μηχανικών ειδικοτήτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.
 • Ο Κωνσταντίνος Σπαθόπουλος επιλαμβάνεται υποθέσεων που αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μηχανικών ειδικοτήτων Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων, Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής, Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων.
 • Η Μαρία Κατσίκα επιλαμβάνεται υποθέσεων που αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μηχανικών ειδικοτήτων Μηχανικών Αυτοματισμού.
 • Ο Απόστολος Παπαγεωργίου επιλαμβάνεται υποθέσεων που αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μηχανικών ειδικοτήτων Μηχανικών Οχημάτων και Ναυπηγών Μηχανικών.
 • Η Ιωάννα Τσαλακανίδου επιλαμβάνεται υποθέσεων που αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μηχανικών ειδικοτήτων Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος (πρώην Μηχανικών Ορυχείων Τ.Ε.), Μηχανικών Περιβάλλοντος και Οικολογίας και Μηχανικών Αντιρρύπανσης.

Έργο του Προέδρου της παρούσας ΟΔΕ, είναι ο επιμερισμός και συντονισμός του έργου των μελών της ΟΔΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. Γ της παρούσας.

Τέλος, για την υποβοήθηση του έργου της ΟΔΕ δύναται να μετάσχει συνεργάτης του ιδιαίτερου γραφείου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΠΗΓΗ: news.B2Green.gr

https://news.b2green.gr/36011/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b6%ce%b7%ce%bc%ce%b9%cf%8e%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%ce%b5-%cf%80%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%bf%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%85

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023