Νέα / Άρθρα Πότε επιλέγουμε ηλεκτρονικό ή ηλεκτρομηχανικό σταθεροποιητή τάσης

Πότε επιλέγουμε ηλεκτρονικό ή ηλεκτρομηχανικό σταθεροποιητή τάσης

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο 5 Αυγούστου 2023


Πότε επιλέγουμε ηλεκτρονικό ή ηλεκτρομηχανικό σταθεροποιητή τάσης

ΠΗΓΗ:EMMIS ΑΒΕΕ

 

«Πότε επιλέγουμε ηλεκτρονικό ή ηλεκτρομηχανικό σταθεροποιητή τάσης»

Η κύρια κατασκευαστική διαφορά μεταξύ ενός ηλεκτρομηχανικού και ενός ηλεκτρονικού σταθεροποιητή (που ονομάζεται επίσης στατικός σταθεροποιητής), καθορίζεται από την τεχνολογία του ρυθμιστή τάσης. Στον ηλεκτρομηχανικό σταθεροποιητή χρησιμοποιείται αυτομετασχηματιστής μεταβλητού λόγου (variak) με δυναμικές επαφές κύλισης, που μεταβάλλουν την τάση που παρέχεται στο πρωτεύον του μετασχηματιστή ενίσχυσης, ενώ στον ηλεκτρονικό η μεταβολή παρέχεται από ηλεκτρονική μονάδα, που βασίζεται σε IGBT με τεχνολογία διπλής μετατροπής.

Η επιλογή μεταξύ των δύο τεχνολογιών σχετίζεται με τον τύπο του φορτίου, του οποίου πρέπει να σταθεροποιηθεί η τάση τροφοδοσίας. Στην παρουσία φορτίων με ευαίσθητα ηλεκτρονικά στοιχεία, η απαιτούμενη ταχύτητα διόρθωσης απαιτεί την χρήση ενός ηλεκτρονικού σταθεροποιητή που επεμβαίνει σε λιγότερο από 3 ms στην συνολική ρύθμιση, ενώ ο ηλεκτρομηχανικός έχει μέση ταχύτητα 30 ms/volt. Η ORTEA, χάρη στην μακρά σχεδιαστική και κατασκευαστική της πείρα, είναι σε θέση να παρέχει και τις δύο τεχνολογικές λύσεις με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων ποιότητας, που χαρακτηρίζεται από ακρίβεια τάσης εξόδου ±0,5%.

Μάθετε περισσότερα: https://www.orteanext.com/.../stabilizzatori-di-tensione.../

#EMMISMARINE #EMMIS #naval #navigation #digitization #marineelectronics #military #maritime #navy #submarine #engineering #submarines #surveillance #euronaval #maritimeindustry #defense #defensetechnology #marinetransformers #marine #ORTEA #stabilizer #voltageregulators #powerquality

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Σάββατο 5 Αυγούστου 2023