Νέα / Άρθρα ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ των πλημμυροπαθών

ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ των πλημμυροπαθών

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023


 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ των πλημμυροπαθών

 

https://deddie.gr/

https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/newccticket.html?type=1031

 

Δημιουργία νέου αιτήματος

Θα ζητηθεί η επιβεβαίωση του τηλεφώνου επικοινωνίας.

  •  

Στοιχεία Αιτήματος

  •  

Τοποθεσία Παροχής

  •  

Προσωπικά Στοιχεία

Παρακαλώ προσδιορίστε το αίτημα για το οποίο θέλετε να εξυπηρετηθείτε.
Για τα αιτήματα που απαιτείται ο Αριθμός Παροχής θα πρέπει να είστε ο συμβεβλημένος χρήστης της παροχής, διαφορετικά το αίτημα θα απορρίπτεται, εκτός αν αφορά αίτημα για χορήγηση ηχογραφημένων κλήσεων.

Κατηγορία Αιτήματος:  - Επιλέξτε -Αίτημα ΕπικοινωνίαςΑλλαγή ΝυκτερινούΕλεγχος ΜετρητήΕνδείξειςΕνοποίησηΕπανατοποθέτηση MετρητήΕπαύξησηΜείωσηΜετατόπισηΝέα ΣύνδεσηΣύνδεση φορτιστή Η/Ο σε παροχή ΜΤΣύνδεση φορτιστή Η/Ο σε παροχή ΧΤΥΔΕΧορήγηση Ηχογραφημένων ΚλήσεωνΧορήγηση/Κατάργηση Νυκτερινού

Υποκατηγορία:          - Επιλέξτε -Υποβολή ΥΔΕ για Αρχικό ΈλεγχοΥποβολή ΥΔΕ για Τακτικό ΕπανέλεγχοΥποβολή ΥΔΕ για Έκτακτο ΈλεγχοΥποβολή ΥΔΕ για Πλημμυροπαθείς

ΑΦΜ Υπογράφοντος Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη:

 Η πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) αποστέλλεται ταχυδρομικά στην αρμόδια μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το 800 400 4000/ 11500/ 2111900500.

 Στην περίπτωση που η ΥΔΕ φέρει ψηφιακή υπογραφή τόσο από τον ηλεκτρολόγο όσο και από τον χρήστη της ηλεκτρικής εγκατάστασης και, εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία, ψηφιακή θεώρηση από το οικείο επαγγελματικό σωματείο του ηλεκτρολόγου, δεν απαιτείται η ταχυδρομική αποστολή της.

 Αν ο χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης δεν έχει συνυπογράψει ψηφιακά την ως άνω ΥΔΕ, έχει τη δυνατότητα να επισυνάψει Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι: «ενημερώθηκα από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη …….. για την υποχρέωση τακτικού επανελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης με αρ. παροχής …., έχω παραλάβει αντίγραφο της ΥΔΕ και των συνοδευτικών της εγγράφων που συντάχθηκαν την …… , και συμφωνώ να υποβληθούν για λογαριασμό μου στην αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ»οπότε και πάλι η ταχυδρομική αποστολή της ΥΔΕ παρέλκει. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται μόνο η ταχυδρομική αποστολή της Υπεύθυνης Δήλωσης, εκτός και αν και αυτή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη, οπότε αρκεί η επισύναψή της.

Σχόλια

Επισυνάψτε τα αρχεία σας εδώ!
Μπορείτε να ανεβάσετε συνολικά μέχρι 10 αρχεία.
Το μέγιστο μέγεθος κάθε αρχείου δεν μπορεί να ξεπερνά τα 10ΜB
Επιτρεπόμενα αρχεία: pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, png

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023