Νέα / Άρθρα Υ.Α των ειδικοτήτων πτυχιούχων μηχανικών που μπορούν να ασκούν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας

Υ.Α των ειδικοτήτων πτυχιούχων μηχανικών που μπορούν να ασκούν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023


 

ΠΗΓΗ: Β.Ε.Θ.

Υπουργική Απόφαση για την αύξηση των ειδικοτήτων πτυχιούχων μηχανικών

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

που μπορούν να ασκούν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στις επιχειρήσεις

Σύμφωνα με την από 28.09.2023 ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, με στόχο τη διαρκή και αποτελεσματική ενίσχυση της ασφάλειας των εργαζομένων, ο αρμόδιος για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης υπέγραψε την υπ’ αρίθμ. 83324/2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5683/Τεύχος Β΄/27.09.2023), με την οποία αυξάνονται οι ειδικότητες πτυχιούχων μηχανικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), που μπορούν να ασκούν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στις επιχειρήσεις.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας συνιστά το βασικό συμβουλευτικό όργανο του εργοδότη σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων.

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023