Νέα / Άρθρα ΕΛΙΤΗΕ – EΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΙΤΗΕ – EΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023


ELITIE.GR

ΕΛΙΤΗΕ – EΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

https://www.elitie.gr/?fbclid=IwAR3CqaP3dzoM6qQbiu4FFVvdJ34wYVLZfool8SEIhtPwTo0mOthi02GtMtI

Το ΕΛΙΤΗΕ ιδρύθηκε το 2023, με μέλη κορυφαίες πολυεθνικές και εγχώριες εταιρείες στον τομέα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της τεχνολογίας με κύριους στόχους:

  • Την ενημέρωση για την ορθή χρήση των προτύπων ασφαλείας στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και την υπεύθυνη καθοδήγηση και εκπαίδευση των επαγγελματιών του κλάδου πάνω στα αναθεωρημένα πρότυπα.
  • Την παροχή  εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας στον τομέα της τεχνολογίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης τόσο της θεωρητικής όσο και της πρακτικής διδασκαλίας και της επίβλεψης των προτύπων ασφαλείας.
  • Την ανάπτυξη συνεργασίας με εταίρους του κλάδου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ρυθμιστικούς φορείς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών και προτύπων ασφαλείας σχετικά με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
  • Την προσφορά ευκαιριών διαρκούς εκπαίδευσης που επιτρέπουν στους επαγγελματίες του κλάδου να διατηρήσουν και να επεκτείνουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους στον τομέα της τεχνολογίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
  • Την ανάπτυξη κουλτούρας καινοτομίας μέσα από ένα κόμβο δικτύωσης μεταξύ κορυφαίων εταιρειών και στελεχών στον τομέα της τεχνολογίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Η αποστολή μας

Με την προώθηση των υψηλότερων προτύπων ασφάλειας και τη χρήση της τεχνογνωσίας μας στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, στοχεύουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των γνώσεων, τις δεξιότητες και την επαγγελματική κατάρτιση των επαγγελματιών του κλάδου των  ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας, ενισχύοντας παράλληλα μια κουλτούρα καινοτομίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών μας και του ευρύτερου κλάδου.

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023