Νέα / Άρθρα Αρμόδιο τμήμα για τη χορήγηση αδειών για τον Ν. Θεσσαλονίκης

Αρμόδιο τμήμα για τη χορήγηση αδειών για τον Ν. Θεσσαλονίκης

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022


Αρμόδιο τμήμα  για τη χορήγηση αδειών για τον Ν.  Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΜΕ Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 64 Περιοχή Φιξ TK 54627 Πόλη Θεσσαλονίκη Περιγραφή Το Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας, μελετών, τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων και όλων των σχετικών διοικητικών και τεχνικών θεμάτων και ζητημάτων που αφορούν θέματα βιομηχανίας, ενέργειας, φυσικών πόρων καθώς και για την έκδοση, τον έλεγχο και τη χορήγηση όλων των αδειών άσκησης επαγγέλματος των ειδικοτήτων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.Τηλέφωνο 2313 325507 

Η άδειά σας έχει  την  δυνατότητα  για τα παρκάτω

 Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) έως 200 KW, ή

 Ισχύς για μηχανήματα έως 200 KW,

 Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 600 KW.

Τάση μεταξύ αγωγού φάσης –γης μικρότερη των 1.000 V 

 

Για την εγγραφή σας  στο Σωματειο από 1-1-2023 καταβάλλετε  για την εγγραφή το ποσό των 20 ευρώ

Η ετήσια συνδρομή, για κάθε έτος, μετά την εγγραφή, ανέρχεται στα 25 ευρώ.

Η επικύρωση των αντιγράφων ταυτότητας και πτυχίου μπορεί πλέον να γίνεται και μέσω gov.gr - από τον ενδιαφερόμενο

Η εγγραφή στο Σωματείο γίνεται με την αποφοίτησή σας.

πληροφορίες στο τηλ. 6977410806 Γενικός Γραμματέας Άρης Φλαμπούτογλου  12 με 2 το πρωϊ και 7.30 με 9 το βράδυ 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022