Νέα / Άρθρα Για συνδεση Σταθμού Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ---. Για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε Στέγη

Για συνδεση Σταθμού Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ---. Για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε Στέγη

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023


13-11-23   

μας ενημερώνει ο συνάδελφος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΝΤΙΝΑΣ και είναι ένα από τα θέματα που θα τεθεί στην Γενική Συνέλευση της 3-12-23 για να αναλάβει μία επιτροπή συναδέλφων να το δεί . 

Καλημέρα και καλή βδομάδα

1. Για συνδεση Σταθμού Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων , ζητάνε μια

 "Βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας"

2. Για εγκατάσταση φωτοβολτΑϊκών σε Στέγη μεγαλύτερης Ισχύος από 100kw και για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο έδαφος ανεξαρτήτως ισχύος, απαιτείται άδεια εργασιών Μικρής Κλίμακας. 

3.  Για ένα έργο που έκανα πρόσφατα και έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα επιδότησης, ζητάνε από το πρόγραμμα: 

 " Ηλεκτρονική βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, που εκδίδεται από

πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ότι
στην περιοχή του ακινήτου για τις εργασίες (περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου
30 του ν. 4495/2017) δεν απαιτείται έγκριση από κάποιον φορέα." 

Όλα τα παραπάνω μπορούμε να τα εκδώσουμε οι Μηχανικοί ΤΕ   αλλα  πρέπει  να χειρίζομαι την πλατφόρμα του ΤΕΕ e-adies 

Αν μπορούσε να γίνει ένα σεμινάριο για την χρήση της πλατφόρμας. Επίσης ίσως υπάρχουν και άλλα έγγραφα που μπορούμε να εκδώσουμε αλλά δεν τα έχω αντιληφθεί διότι δεν μου χρειάστηκαν.

Ευχαριστώ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΝΤΙΝΑΣ <dgadinas@gmail.com>

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023