Νέα / Άρθρα Για έναρξη τεχνικής εταιρείας πολιτικού μηχανικού Τ.Εποιοι ΚΑΔ εμπλέκονται

Για έναρξη τεχνικής εταιρείας πολιτικού μηχανικού Τ.Εποιοι ΚΑΔ εμπλέκονται

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023


 

Για έναρξη τεχνικής εταιρείας πολιτικου μηχανικου Τ.Ε (πολιτικών έργων υποδομής) ποιοι ΚΑΔ εμπλέκονται ❓❓

9199 71.12.15.01 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων

9198 71.12.15 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)

9197 71.12.14.03 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας

9196 71.12.14.02 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακών)

9186 71.12.13 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα

9181 71.12.11.05 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα

9180 71.12.11.04 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά

9179 71.12.11.03 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών

9178 71.12.11.02 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων

9177 71.12.11.01 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων

9175 71.12.1 Υπηρεσίες μηχανικών

9174 71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

9172 71.11.41.03 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης

9167 71.11.33 Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου

9151 71.11.1 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς

9132 70.22.15.10 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023