Νέα / Άρθρα 6 8 22 Ζητείται ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός Τ. Ε. για Πλήρη Απασχόληση

6 8 22 Ζητείται ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός Τ. Ε. για Πλήρη Απασχόληση

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο 6 Αυγούστου 2022


6 8 22

Ζητείται ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός Τ. Ε. για Πλήρη Απασχόληση  Περιοχές της Αττικής  στο αντικείμενο της εκπόνησης μελετών δικτύου διανομής. Απαραίτητα προσόντα: γνώση σχεδιασμού ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καλό χειρισμό Η/Υ και autocad, άδεια οδήγησης, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (για άντρες).  Επιθυμητά προσόντα: σχετική προϋπηρεσία, άδεια οδήγησης δικύκλου. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση nizilom@yahoo.gr.

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Σάββατο 6 Αυγούστου 2022