Νέα / Άρθρα ποιος κυβερνάει αυτή την χώρα;;;

ποιος κυβερνάει αυτή την χώρα;;;

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022


8 Δεκεμβρίου, 2022
Ερώτηση προς τον Υπ. Εσωτερικών και την Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων έστειλε η Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης κυρία Σοφία-Χάιδω Ασημακοπούλου για προβλήματα που απασχολούν 400.000 αποφοίτους των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.).
Συγκεκριμένα η Βουλευτής αναφέρθηκε σε ζητήματα όπως στην πρόσφατη προκήρυξη ΑΣΕΠ που αφορά προσλήψεις σε θέσεις δημοσίου όπου οι θέσεις Τ.Ε. είναι λιγοστές οδηγώντας όπως αναφέρει σε αποκλεισμό χιλιάδες αποφοίτους των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.). Επιπλέον αναφέρθηκε στο ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) με τα νέα τμήματα που ιδρύθηκαν δια των ν.4521/18 και ν.4610/19.
Δείτε παρακάτω το περιεχόμενο της ερώτησης:
ΘΕΜΑ: «Εκτός διαγωνισμού ΑΣΕΠ οι απόφοιτοι των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.)»
Κυρία και κύριε Υπουργοί,
Η αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε μέσω των ν.4521/2018, ν.4559/2018, ν.4589/2019 και ν.4610/2019, δημιούργησε ένα νέο ακαδημαϊκό χάρτη στην ανώτατη εκπαίδευση. Ωστόσο, μετά την εν λόγω αναδιάρθρωση, οι απόφοιτοι των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) βρέθηκαν, «εν μια νυκτί», με πτυχίο «φάντασμα», καθώς, τα ιδρύματά τους καταργήθηκαν, με την αιτιολογία της «αναβάθμισης». Παρά το υψηλό επίπεδο σπουδών των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.), δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, δεν έχει προβλεφθεί καμία διαδικασία για την αντιστοίχιση ή την εξομοίωση των πτυχίων των εν λόγω ιδρυμάτων με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, είτε αυτά αναδιοργανώθηκαν και μετονομάστηκαν σε πανεπιστήμια (π.χ. ΠΑ.Δ.Α. και ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.), είτε απορροφήθηκαν από προϋπάρχοντα Πανεπιστήμια.
Κατά συνέπεια, αυτό που έγινε με τους νόμους 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019 είναι η μετατροπή των τμημάτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα σε Πανεπιστημιακά Τμήματα, χωρίς καμία απολύτως πρόβλεψη για τους αποφοίτους παλαιοτέρων ετών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ (πχ: 2Γ/2022), ενώ, την ίδια στιγμή, γίνονται δεκτά τα πτυχία των κολεγίων.
Αυτή η κατάσταση οδηγεί, τώρα, χιλιάδες αποφοίτους από διάφορα τμήματα των πρώην Τ.Ε.Ι. σε απόγνωση και διαμαρτυρίες. Όπως αναφέρουν οι σπουδαστές: «Τα πτυχία των τμημάτων Γεωπονίας, που ιδρύθηκαν το 2019, δεν περιλαμβάνονται στον κλάδο των Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Γεωπόνων, αφού, απαιτείται το πρόσθετο προσόν της εγγραφής στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, το οποίο, δεν δέχεται τους αποφοίτους των νέων τμημάτων και η κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση για να λυθεί το πρόβλημα δεν έχει υπάρξει! Το τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δεν περιλαμβάνεται στην προκήρυξη στον κλάδο ΠΕ Βιολόγων, ενώ, περιλαμβάνεται στον κλάδο των ΠΕ Περιβαλλοντολόγων.
Δεν έχουν αποφοιτήσει ακόμη οι πρώτοι φοιτητές, που εισήχθησαν το 2019, αλλά υπάρχουν οι φοιτητές των πρώην ΤΕΙ, που ήταν φοιτητές και είχαν το δικαίωμα, με επιπλέον μαθήματα, να πάρουν πτυχίο Γεωπόνου, όμως, δεν έχουν οι εν λόγω το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμό κάλυψης θέσεων, ούτε ως απόφοιτοι Γεωπονίας, αφού δεν εγγράφονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, ούτε στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Φυτικής Παραγωγής, μη έχοντας πτυχίο ΤΕΙ. Το ίδιο συμβαίνει και με τα τμήματα Δασολογίας. Αντίστοιχα, οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Ναυπηγοί, αλλά και οι Τοπογράφοι των Πανεπιστημίων Δυτικής Αττικής, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, έχουν το ίδιο πρόβλημα! Ως πρόσθετο προσόν αναφέρεται σε πολλές προκηρύξεις η άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού, που αποκτάται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η οποία, όμως, δεν χορηγείται στους αποφοίτους αυτών των τμημάτων. Σχετικά, δε, με το ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων των πρώην ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά με πτυχία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καταθέσαμε σχετική Ερώτηση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπ’ αρ. κατάθεσης 7496/19-9-2022), αλλά απάντηση δεν πήραμε.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται η κ. Υπουργός και ο κ. Υπουργός:
Σκοπεύετε να επιλύσετε το ως άνω ζήτημα της μη επαρκούς κατοχύρωσης των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) και να επιτρέψετε την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό ΑΣΕΠ υπ’ αρ. 2Γ/2022, λαμβάνοντας επιπλέον τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να γίνονται, εφεξής, αποδεκτοί σε όλα τα σχετικά με την ειδίκευσή τους Επιμελητήρια και επαγγελματικές Ενώσεις οι παραπάνω απόφοιτοι, ώστε να πιστοποιείται έγκυρα η επαγγελματική εμπειρία των εν λόγω αποφοίτων, όποτε χρειαστεί;
Για ποιους λόγους η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν απάντησε, ως τώρα, στην Ερώτησή μας με αρ. κατάθεσης 7496/19-9-2022, περί αντιστοίχισης των πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) με τα ομοίου αντικειμένου πτυχία των ΑΕΙ;
Η Ερωτώσα Βουλευτής
ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022