Νέα / Άρθρα Υποβολή Στοιχείων για Διατήρηση Αγροτικού Τιμολογίου

Υποβολή Στοιχείων για Διατήρηση Αγροτικού Τιμολογίου

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021


 

Υποβολή Στοιχείων για Διατήρηση Αγροτικού Τιμολογίου

https://forms-agrotes.dei.gr/el/billing/agriculturerates/extensionrequest/

Όλοι οι υφιστάμενοι ενεργοί αγροτικοί αρδευτικοί πελάτες, από το 2014 έχουν ενημερωθεί ότι πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, για να διατηρήσουν το αγροτικό τιμολόγιο, σε εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Η ΔΕΗ στο πλαίσιο απλοποίησης της διαδικασίας διατήρησης του αγροτικού τιμολογίου στις ήδη ηλεκτροδοτημένες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά, υποβάλλοντας την πιο πρόσφατη Δήλωση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνεχίζει να ισχύει η διαδικασία για την έκδοση νέου Δελτίου Νο1 από αρμόδιους φορείς ΟΤΑ (Περιφέρεια) καθώς και η προσκόμιση Αδείας Χρήσης Ύδατος, κατά τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 140424/6.3.17 και ως εκ τούτου θα πρέπει όταν εκδοθούν από τους φορείς, να προσκομιστούν από τον πελάτη στη ΔΕΗ.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι πάρα πολύ απλή και ολοκληρώνεται σε 3 βήματα!

Θα χρειαστείτε τα παρακάτω:

  • Το «Λογαριασμό Συμβολαίου» που αναγράφεται πάνω στο λογαριασμό της αρδευτικής παροχής (εικόνα λογαριασμού)
  • Το ΑΦΜ (επισύναψη αποδεικτικού, αν δεν έχει ήδη δηλωθεί στη ΔΕΗ)
  • Την πιο πρόσφατη Δήλωση ΟΠΕΚΕΠΕ ή Δελτίο Νο.1 & Άδεια Χρήσης Νερού

Αν η παροχή είναι σε διαφορετικά στοιχεία από αυτά του αιτούντος, θα ακολουθήσει διαδικασία υπογραφής νέας σύμβαση.

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021