Νέα / Άρθρα διευκρινήσεις στο δικαίωμα των εγκαταστάσεων που ειπώθηκαν από τον συνάδελφο κ. Σαλευρή

διευκρινήσεις στο δικαίωμα των εγκαταστάσεων που ειπώθηκαν από τον συνάδελφο κ. Σαλευρή

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021


Πραγματοποιήθηκε  σήμερα 4 -12 – 2021  το Σεμινάριο για την ΝΕΑ ΥΔΕ από τον συνάδελφο κ. Σαλευρή Αντώνη . 

Τον ευχαριστούμε για την ανάλυση του ΦΕΚ/Β/4654/08.10.2021  και την αναφορά του στο ΠΔ 108 /2013   και τις οδηγίες του για την συμπλήρωση της Νέας ΥΔΕ.

Επειδή ειπώθηκε ότι οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ δεν μπορούν να υπογράψουν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  μόνο όσοι τελείωσαν τις παλιές  σχολές Υπομηχανικών

και πολλοί  συνάδελφοι  δικαιολογημένα ανησύχησαν  .

Θα ήθελα να διευκρινίσω για να μην υπάρχει καμία μα καμία αμφιβολία .

Και φυσικά ο Πτυχιούχος των ΤΕΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ  ΥΔΕ και να κατασκευάζει ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με την Ισχύ- KW που του δίνεται  .

Λόγω της έκδοσης και εφαρμογής του ΠΔ 108 /2013 Θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοι να αντικαταστήσουν τις άδειες που έχουν σε άδεια αναγγελίας επαγγέλματος . Αυτό γίνετε στις αντίστοιχες περιφέρειες (πρώην Νομαρχίες) στην διεύθυνση έκδοσης αδειών  ή και στα ΚΕΠ και θα ζητάνε την αντικατάσταση της άδειας τους με την Αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος .. και να σας δώσουν και το ΑΔΑ (διαύγεια) όσες περιφέρειες το βγάζουν.

Υπάρχουν περιφέρειες που δεν χορηγούν ΑΔΑ . Τότε στην ΥΔΕ εκεί που λέει ΑΔΑ δεν γράφετε τίποτα  η την Διεύθυνση της Περιφέρεια π.χ Ανατολικής Αττικής

Αυτό θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν  Στην ιστοσελίδα του συναδέλφου .κ Σαρρή θα βρείτε όλα όσα αφορούν στην συμπλήρωση της ΝΕΑΣ ΥΔΕ.

http://www.sarrisg.gr/n/userfiles/downloads/2021/Analisi_YA_ver1.pdf

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021