Νέα / Άρθρα Με την τοποθέτηση αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη χρειάζεται και κατάθεση στο ΔΕΔΔΗΕ νέας ΥΔΕ

Με την τοποθέτηση αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη χρειάζεται και κατάθεση στο ΔΕΔΔΗΕ νέας ΥΔΕ

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023


13 2 23 

Με την τοποθέτηση αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη χρειάζεται και κατάθεση στο ΔΕΔΔΗΕ νέας ΥΔΕ

ΦΕΚ 4654Β_2021 8-10-21  ΤΕΥΧΟΣ Β Αρθρο 4 παράγραφος 4  γ.ββ

(τροποποίηση –προσθήκη στον πίνακα )

Υ.Α. 101195/2021 (ΦΕΚ 4654/Β` 8.10.2021)

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023