Εκδηλώσεις Εκδηλώσεις, δραστηριότητες, σεμινάρια

υπενθυμίζουμε  ότι ήδη έπρεπε να στέλνετε σε ψηφιακή μορφή τις ΥΔΕΗμερομηνία συμβάντος: 30/11/2022

Συνάδελφοι σας υπενθυμίζουμε ότι ήδη έπρεπε να στέλνετε σε ψηφιακή μορφή τις ΥΔΕ. Το ΦΕΚ δεν αφήνει κανένα περιθώριο παράτασης . Το στάδιο προσαρμογής τελείωσε και θα πρέπει να τα στέλνετε ψηφιακά . Σε ένα ενδιάμεσο στάδιο προσαρμογής θα θεωρεί με τον παλιό τρόπο μέχρι 20 ΥΔΕ από σήμερα μέχρι ...

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 1