Εκδηλώσεις Εκδηλώσεις, δραστηριότητες, σεμινάρια

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Συνάδελφε   για την εγγραφή σου  στο σωματείο χρειάζεται να στείλεις στον Γενικό Γραμματέα ,   στην διεύθυνση:   Γαρέλλας Νικόλαος Π. Κοσμίδη 6  Θεσσαλονίκη Τ.Κ  54453   τα εξής δικαιολογητικά:   φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του πτυχίου ...

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 1