Εκδηλώσεις Εκδηλώσεις, δραστηριότητες, σεμινάρια

Π.Δ 108 /12-6-2013 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ   ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141   12 Ιουνίου 2013     ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108   Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών   προσόντων για την επαγγε...

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 1