Νέα / Άρθρα Άρθρα, νέα, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, νόμοι, χρήσιμες πληροφορίες
Συχνές Ερωτήσεις για τον σύνδεσμο

Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Ηλεκτρικών Εργασιών

Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Ηλεκτρικών Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

οπωσδήποτε στην Υ.Δ.Ε να αναγράφετε ο αριθμός Παροχής της εγκατάστασης

Για να κάνει το σωματείο θεώρηση της Υ.Δ.Ε θα πρέπει οπωσδήποτε στην Υ.Δ.Ε να αναγράφετε ο αριθμός Παροχής της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηλ Ν 105 όταν δεν θέλει να υπογράψει ηλεκτρονικά ο πελάτης

Δηλ Ν 105 όταν δεν θέλει να υπογράψει ηλεκτρονικά ο πελάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΔΕ https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=1567697618&attachment_id=585386983056951&message_id=mid.%24cAABa-nruGjSIo4bsVmCckBmoXGSm Άνοιξε για όλους τους πολίτες η εφαρμογή Gov.gr Wallet, μέσω της οποίας μπορούν να δημιουργούν, να αποθηκεύουν, και να ελέγχουν ως π...

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί συνάδελφοι ρωτάνε αν έχουμε δικαιώματα για τα αλεξικέραυνα

Πολλοί συνάδελφοι ρωτάνε αν έχουμε δικαιώματα για τα αλεξικέραυνα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Αρ.420/87  ΦΕΚ 187/Α/20-10-87     ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ για εγκατάσταση σε νέες  οικοδομές        

Π.Δ. Αρ.420/87  ΦΕΚ 187/Α/20-10-87     ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ για εγκατάσταση σε νέες  οικοδομές        

Διαβάστε περισσότερα

αρμόδιο τμήμα  για τη χορήγηση αδειών για τον Ν.  Θεσσαλονίκης

Αρμόδιο τμήμα  για τη χορήγηση αδειών για τον Ν.  Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο ρεύμα καίνε οι οικιακές (μαύρες – άσπρες) συσκευές

Πόσο ρεύμα καίνε οι οικιακές (μαύρες – άσπρες) συσκευές www.helppost.gr/dei/ypologismos-reuma-katanalosi/

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 3