Νέα / Άρθρα Άρθρα, νέα, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, νόμοι, χρήσιμες πληροφορίες

Ταχυδρομικές εταιρίες στις οποίες θα στέλνετε 1..τα δικαιολογητικά εγγραφής και 2.ΥΔΕ για θεώρηση

Ταχυδρομικές εταιρίες στις οποίες μπορείτε να στέλνετε 1…τα δικαιολογητικά εγγραφής σας και της 2….ΥΔΕ Ηλεκτρολόγου για θεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο κοστίζει η κιλοβατώρα ανά εταιρεία τον Νοέμβριο

Πόσο κοστίζει η κιλοβατώρα ανά εταιρεία τον Νοέμβριο

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγήσεις βήμα βήμα πως κάνουμε την ηλεκτρονική αποστολή των ΥΔΕ υποχρεωτικά από 1-1- 2023

Εξηγήσεις βήμα βήμα πως κάνουμε την ηλεκτρονική αποστολή των ΥΔΕ υποχρεωτικά από 1-1- 2023

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 43059 ΕΞ 2022 Ψηφιακή έκδοση και θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.).

Αριθμ. 43059 ΕΞ 2022 Ψηφιακή έκδοση και θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

θεώρηση και αποστολή των ΥΔΕ Ηλεκτρονικά

θεώρηση και αποστολή των ΥΔΕ Ηλεκτρονικά αυθημερόν

Διαβάστε περισσότερα

διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης ΥΔΕ

διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης ΥΔΕ

Διαβάστε περισσότερα
έχει αναρτηθεί  στην Δημόσια Διαβούλευση το Σωματείο μας για την ηλεκτρονική θεώρηση των ΥΔΕ

έχει αναρτηθεί στην Δημόσια Διαβούλευση το Σωματείο μας για την ηλεκτρονική θεώρηση των ΥΔΕ

Αξιότιμες/οι, Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί Δημόσια Διαβούλευση για τη δράση Smart Readiness που αφορά στην αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών σε υφιστάμενα κτίρια μέσω ενός σχήματος voucher. Πληροφορίες για τη δράση είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο Δημόσια Διαβούλευση για τη δράση Smart Readin...

Διαβάστε περισσότερα

σεμινάριο διαδικτυακά

https://www.facebook.com/groups/shmtede/permalink/3204320809785847/ Manolis Kalogerakis

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ με πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ με πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

3 10 22 Σε ποια επαγγέλματα γίνεται υποχρεωτική η χρήση POS

3 10 22 Σε ποια επαγγέλματα γίνεται υποχρεωτική η χρήση POS

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 1

Κατηγορίες