Νέα / Άρθρα Άρθρα, νέα, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, νόμοι, χρήσιμες πληροφορίες

Για Το θέμα με τις άδειες και την αναγγελία

Για Το θέμα με τις άδειες και την αναγγελία https://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=36&newsid=9872

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Δήλωση Αίτησης Για αναγγελλία έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας

Υπεύθυνη Δήλωση Αίτησης Για αναγγελλία έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας τις οποίες επιτρέπετε να ασκώ, δυνάμει του Β.Δ 699/71 και του Π.Δ. 108 / 2013

Διαβάστε περισσότερα

διευκρινήσεις στο δικαίωμα των εγκαταστάσεων που ειπώθηκαν από τον συνάδελφο κ. Σαλευρή

διευκρινήσεις για αναφορά στο δικαίωμα των εγκαταστάσεων που ειπώθηκαν από τον συνάδελφο κ. Σαλευρή Συνημμένα αρχεία Νόμου - ΠΔ που μας έστειλε και που αναφέρονται στην άδεια αναγγελίας που αντικαθιστά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ο Πτυχιούχος των ΤΕΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ  ΥΔΕ και να κατασ...

Διαβάστε περισσότερα
 Ένα βοήθημα για την καλύτερη εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Ένα βοήθημα για την καλύτερη εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Ένα βοήθημα για την καλύτερη εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 101195 και με τίτλο "Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις" (ΦΕΚ 4654Β της 08.10.2021)

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινά η αντιστοίχιση των τμημάτων Μηχανικών πρώην ΤΕΙ με τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών

Ξεκινά η αντιστοίχιση των τμημάτων Μηχανικών πρώην ΤΕΙ με τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΕ με τα παλαιά έντυπα μέχρι 31- 1- 22

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΕ με τα παλαιά έντυπα μέχρι 31- 1- 22

Διαβάστε περισσότερα

η Υ. Α. Για τη διαδικασία πυροπροστασίας σε κτίρια, επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις

Με 17 άρθρα και τα σχετικά παραρτήματα δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση, που καθορίζει τη διαδικασία υποβολής των απαιτού­μενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των δι­οικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε κτίρια, επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Π.∆.: Αριθ. 420/87 Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. (ΦΕΚ 187/A/20-10-87)

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 420/87 Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. (ΦΕΚ 187/A/20-10-87)

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο 60364 Ανάλυση της Υ.Α. 101195/2021 και των εγγράφων της ΥΔΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Antonis Salevris Από το site του κ. Γιώργου Σαρρή και συγκεκριμένα στα link http://www.sarrisg.gr/n/index.php?Hlektrologiki_Nomothesia:FEK_gia_ELOT_60364 http://www.sarrisg.gr/n/index.php?Enimerwtika_ilektrologwn μπορείτε να κατεβάσετε το e-book με τίτλο «Ανάλυση της Υ.Α. 101195/2021 και των εγγ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ της Υπ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 101195/2021 και των εγγράφων της ΥΔΕ

ΑΝΑΛΥΣΗ της Υπ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 101195/2021 και των εγγράφων της ΥΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 11 από 24