Νέα / Άρθρα Άρθρα, νέα, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, νόμοι, χρήσιμες πληροφορίες

πρόγραμμα σεμιναρίων διοργανώνουμε μήνα Φεβρουάριο 103.07 Υποσταθμοί Μέσης Τάσης

ΑΚΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

18 1 23 επισήμανση για την χρονική διάρκεια κατάθεσης ΥΔΕ και τον τρόπο κατάθεσής των

18 1 23 επισήμανση για την χρονική διάρκεια κατάθεσης ΥΔΕ και τον τρόπο κατάθεσής των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΜΗΕ: Διαγωνισμός 15 εκ. ευρώ για την τεχνική παρακολούθηση συμβάσεων σύνδεσης χρηστών με το ΕΣΜΗΕ

ΑΔΜΗΕ: Διαγωνισμός 15 εκατ. ευρώ για την τεχνική παρακολούθηση συμβάσεων σύνδεσης χρηστών με το ΕΣΜΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

18 1 23 Πρόσκληση εγγραφής Μηχανικών στο Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας

18 1 23 Πρόσκληση εγγραφής Μηχανικών στο Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

δικαιολογητικά εγγραφής

δικαιολογητικά εγγραφής Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (αποστολή αιτημάτων- θεωρήσεις-βεβαιωσεις  κ.λ.π) ΕΓΓΡΑΦΕΣ (δικαιολογητικά ) κ.λ.π Χειρόγραφα με τον παλιό τρόπο θα μπορείτε να  τα στέλνετε στο όνομα  Σιάπκαρη Ελένη και θα μας ενημερώνετε τηλεφωνικά στο τηλ. 6977410806 ώρες 10- 1 το πρωί και 7 με...

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Ηλεκτρικών Εργασιών

Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Ηλεκτρικών Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς ηλεκτρολόγους για Ψηφιακές υπογραφές , της ΥΔΕ Και ψηφιακή παραλαβή της από τον ΔΕΔΔΗΕ

Οδηγίες προς ηλεκτρολόγους για Ψηφιακές υπογραφές , ψηφιακή θεώρηση της ΥΔΕ Και ψηφιακή παραλαβή της από τον ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (αποστολή αιτημάτων- θεωρήσεις-βεβαιώσεις  κ.λ.π)

Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (αποστολή αιτημάτων- θεωρήσεις-βεβαιώσεις  κ.λ.π) Σιάπκαρη Ελένη και θα μας ενημερώνετε τηλεφωνικά στο τηλ. 6977410806 ώρες 10- 1 το πρωί και 7 με 9 το βράδυ , στις εξής Γενικές Ταχυμεταφορικές  Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης Γενική       Θέρμης     ΤΚ 57001 ASC           ΘΕΡ...

Διαβάστε περισσότερα

SOS …. νέα ενημέρωση για τον τρόπο κατάθεσης των ΥΔΕ

30 12 22 Η παράλληλη επιλογή ή ψηφιακά ή με χαρτιά (με τον παλιό τρόπο ) συνεχίζεται .

Διαβάστε περισσότερα
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΕΥΧΕΣ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 11 από 31

Κατηγορίες