Νέα / Άρθρα Άρθρα, νέα, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, νόμοι, χρήσιμες πληροφορίες

Διαδικασία αδειοδότησης – Κατασκευαστική φάση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων

29 11 22 Διαδικασία αδειοδότησης – Κατασκευαστική φάση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων Επικοινωνία Engineering Webinars Ιπποκράτους 7 Φλώρινα 53100 Telephone: (+30)23850 28800, (+30)6945 381210 Email: info@engineering-webinars.com info@michanikos-online.gr

Διαβάστε περισσότερα

29 11 22 Εκπαιδευτικά Προγράμματα Δεκεμβρίου - ΙΒΕΠΕ - ΣΕΒ Θεσ/νίκη

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Δεκεμβρίου - ΙΒΕΠΕ - ΣΕΒ Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεση εφαρμογή του ΦΕΚ της Ψηφιακής έκδοσης και θεώρησης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.).

Άμεση εφαρμογή του ΦΕΚ της Ψηφιακής έκδοσης και θεώρησης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αδειοδότησης - Κατασκευαστική Φάση Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Διαδικασία Αδειοδότησης - Κατασκευαστική Φάση Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις –Διορθώσεις –Απορίες –Απαντήσεις Για την σύνταξη αποστολή των ΥΔΕ

Διευκρινήσεις –Διορθώσεις –Απορίες –Απαντήσεις Για την σύνταξη αποστολή των ΥΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ηλεκτρονικών και ψηφιακών υπογραφών;

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ηλεκτρονικών και ψηφιακών υπογραφών;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΕ σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από εσάς .

ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΔΕ σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να είναι υπογεγραμμένες απο εσάς . Χωρίς την υπογραφή σας δεν γίνονται αποδεκτά Νόμος 2302/95

Διαβάστε περισσότερα

Στο gov.gr η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη

Στο gov.gr η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη

Διαβάστε περισσότερα

Αν ο χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης δεν έχει συνυπογράψει ψηφιακά την ως άνω ΥΔΕ

Δηλωση του Ν. 105 Αν ο χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης δεν έχει συνυπογράψει ψηφιακά την ως άνω ΥΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσω του Gov.gr Wallet όλες οι συναλλαγές των πολιτών με τράπεζες και εταιρείες τηλεφωνίας

Μέσω του Gov.gr Wallet όλες οι συναλλαγές των πολιτών με τράπεζες και εταιρείες τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 12 από 30

Κατηγορίες