Νέα / Άρθρα Άρθρα, νέα, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, νόμοι, χρήσιμες πληροφορίες

3 10 22 Σε ποια επαγγέλματα γίνεται υποχρεωτική η χρήση POS

3 10 22 Σε ποια επαγγέλματα γίνεται υποχρεωτική η χρήση POS

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημίωση για Πτυχιούχο Μηχανικό των Τ.Ε.Ι από το Δημόσιο

Αποζημίωση για Πτυχιούχο Μηχανικό των Τ.Ε.Ι από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιο τμήμα για τη χορήγηση αδειών για τον Ν. Θεσσαλονίκης

Αρμόδιο τμήμα για τη χορήγηση αδειών για τον Ν. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

οπωσδήποτε στην Υ.Δ.Ε να αναγράφετε ο αριθμός Παροχής της εγκατάστασης

Για να κάνει το σωματείο θεώρηση της Υ.Δ.Ε θα πρέπει οπωσδήποτε στην Υ.Δ.Ε να αναγράφετε ο αριθμός Παροχής της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποίηση δικαιολογητικών στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Απλοποίηση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία της αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετική πρόταση για αποκατάταση αδικίας σε βάρος 400.000 αποφοίτων ΤΕΙ

Νομοθετική πρόταση για αποκατάταση αδικίας σε βάρος 400.000 αποφοίτων ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρία για Ηλεκτρολόγο

Ευκαιρία για Ηλεκτρολόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

για φωτοβολταϊκά απαιτούνται

10 8 22 για Φ/Β σύμφωνα με τον N. 4951/2022 (ΦΕΚ Α΄ 129/04.07.2022). Συγκεκριμένα απαιτούνται: Βεβαίωση τεκμηρίωσης νόμιμης χρήσης από δικηγόρο, σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ανωτέρω νόμου. Τεχνική περιγραφή με περιεχόμενα κατ’ ελάχιστο αυτά που προσδιορίζονται στο πληροφοριακό υλικό ...

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 16 από 32

Κατηγορίες