Νέα / Άρθρα Άρθρα, νέα, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, νόμοι, χρήσιμες πληροφορίες

για φωτοβολταϊκά απαιτούνται

10 8 22 για Φ/Β σύμφωνα με τον N. 4951/2022 (ΦΕΚ Α΄ 129/04.07.2022). Συγκεκριμένα απαιτούνται: Βεβαίωση τεκμηρίωσης νόμιμης χρήσης από δικηγόρο, σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ανωτέρω νόμου. Τεχνική περιγραφή με περιεχόμενα κατ’ ελάχιστο αυτά που προσδιορίζονται στο πληροφοριακό υλικό ...

Διαβάστε περισσότερα

Δηλ Ν 105 όταν δεν θέλει να υπογράψει ηλεκτρονικά ο πελάτης

Δηλ Ν 105 όταν δεν θέλει να υπογράψει ηλεκτρονικά ο πελάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΔΕ https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=1567697618&attachment_id=585386983056951&message_id=mid.%24cAABa-nruGjSIo4bsVmCckBmoXGSm Άνοιξε για όλους τους πολίτες η εφαρμογή Gov.gr Wallet, μέσω της οποίας μπορούν να δημιουργούν, να αποθηκεύουν, και να ελέγχουν ως π...

Διαβάστε περισσότερα

6 8 22 Ζητείται ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός Τ. Ε. για Πλήρη Απασχόληση

6 8 22 Ζητείται ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός Τ. Ε. για Πλήρη Απασχόληση Περιοχές της Αττικής στο αντικείμενο της εκπόνησης μελετών δικτύου διανομής. Απαραίτητα προσόντα: γνώση σχεδιασμού ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καλό χειρισμό Η/Υ και autocad, άδεια οδήγησης, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (γι...

Διαβάστε περισσότερα

έκδοσης βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μέσω του πληροφοριακού συστήματος

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πληροφορίες: Α. Ματάλα Email: amatala@central.tee.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2022 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έναρξη της έκδοσης βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτ...

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί συνάδελφοι ρωτάνε αν έχουμε δικαιώματα για τα αλεξικέραυνα

Πολλοί συνάδελφοι ρωτάνε αν έχουμε δικαιώματα για τα αλεξικέραυνα

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί συνάδελφοι ρωτάνε αν έχουμε δικαιώματα για τα αλεξικέραυνα

Πολλοί συνάδελφοι ρωτάνε αν έχουμε δικαιώματα για τα αλεξικέραυνα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Αρ.420/87  ΦΕΚ 187/Α/20-10-87     ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ για εγκατάσταση σε νέες  οικοδομές        

Π.Δ. Αρ.420/87  ΦΕΚ 187/Α/20-10-87     ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ για εγκατάσταση σε νέες  οικοδομές        

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης σε κοινόχρηστους χώρους 

Εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης σε κοινόχρηστους χώρους 

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 17 από 32

Κατηγορίες